Hoe komt de Jaarlijkse Herziening Handicap nu eigenlijk tot stand?!

De herziening is eigenlijk een middel om mensen de handicap te laten hebben die volgens de qualifying scores van het afgelopen seizoen bij hen past. De scores die je hebt gehaald geven a.h.w. een indicatie van je handicap aan het einde van het seizoen.Er wordt uitgegaan van minimaal 8 scores (bij minder scores worden de ontbrekende scores van het afgelopen jaar erbij gebruikt). Dit zijn dan de laatst gelopen qualifying kaarten).

Voorbeeld:

Een speler vraagt, hoe het komt dat hij/zij van 17.4 naar 15.4 bij de jaarlijkse herziening is gegaan.

In 2013 heb jij 4 qualifying kaarten ingeleverd met de volgende resultaten: stblf : 36,36,29 en 28. Er ontbreken dus 4 scores. Deze worden uit 2012 gehaald en wel de laatste 4 qualifying kaarten. In jouw geval heb je dan de volgende resultaten geboekt : stblf. 36,33,40 ( 9-holes) en 38.

Je hebt dan nu de volgende scores als uitgangspunt voor het berekenen van de jaarlijkse herziening : 36,36,29,28,36,33,40 en 38. Van deze scores wordt de mediaan berekend: de scores worden in opvolgende hoogte geplaatst en de mediaan is dan de middelste score. De reeks scores wordt dan: 28,29,33,36,36,36,38 en 40. De mediaan is dan 36.

De jaarlijkse berekening gaat als volgt:

De MSS score wordt bepaald. Dit is de Middelste Stableford Score. In jouw geval is dat dus 36. Voor het berekenen heb je ook nog de EASS . (European Averaged Stableford Score) nodig  is de Europese gemiddelde score. Deze worden in een vastgestelde tabel geplaatst. In jouw handicapcategorie (afhankelijk van je handicap) is de EASS score 31.

Zie voor de genoemde tabellen en uitgebreide informatie http://www.ngf.nl/pagina/vragen-over-jaarlijkse-herziening

Vervolgens wordt het verschil tussen de MSS en de EASS berekend. In jouw geval is dat verschil 5 punten. Dit is de Player Deviaton. Bij een afwijking van +5 of -5 wordt de handicap van de speler met 2 punten naar beneden of naar boven bijgesteld.

In jouw geval dus naar beneden bijgesteld. Kortom : de herziening klopt.

Namens de HC&R

Ellis Beemsterboer Voorzitter