COVID-19 maatregelen

COVID-19 maatregelen

Vandaag ontvingen wij van de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland het bericht dat de HORECA bij Golfpark de Breuninkhof per direct sluit voor alle golfers. Hieronder vindt u de tekst vanuit de Noodverordening:

=======

Verbod op openstelling eet- en drinkgelegenheid bij sport- en fitnessgelegenheden

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft in haar noodverordening van 29 september een verbod op openstelling van eet- en drinkgelegenheden bij sportlocaties opgenomen. In de toelichting op dit verbod staat aangegeven dat het om alle eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties en sportinrichtingen gaat. Er wordt geen onderscheidt gemaakt tussen commerciële en paracommerciële horeca. In het voorjaar was dit onderscheidt er wel, waardoor de commerciële horeca bij sportaccommodaties eerder open kon dan de paracommerciële horeca.

Onze afwegingen

Op basis van bovenstaand verbod, moet de eet- en drinkgelegenheid bij golfpark de Breuninkhof de komende drie weken dicht. Echter heeft u aangegeven dat er naast de golfers ook passanten gebruik maken van jullie horecafaciliteiten. Om die reden hebben wij in uw richting gezegd dat de eet- en drinkgelegenheid voor deze passanten open kan blijven. Het is niet de bedoeling dat golfers na het golfen blijven hangen in de eet- en drinkgelegenheid. Dit valt namelijk onder het verbod. Als golfers binnen moeten inschrijven etc., dan kan dit wel. Er wordt dan namelijk geen gebruik gemaakt van de horecafaciliteiten.

Ik hoop u dat bovenstaande voor u voldoende duidelijk is. U kunt de noodverordening vinden via https://www.vnog.nl/coronavirus/noodverordeningen. Op deze pagina is inmiddels ook een Q&A geplaatst.

====

De golfbaan en het clubhuis zijn wel open, reserveren is verplicht, alle spelers die een starttijd hebben gereserveerd en alle wedstrijdspelers zijn verplicht zich individueel voor de start te melden bij de horeca.

Kom niet eerder dan een kwartier voor uw starttijd naar de baan en verlaat het golfpark direct na afloop van uw ronde.

Iedereen is te allen tijde verplicht de aanwijzingen van het personeel op te volgen, alle  richtlijnen van het Corona golfprotocol na te leven en de routing, zoals aangegeven door middel van posters, lijnen en dergelijke, op het gehele park, te volgen.

Verblijf in clubhuis en op het terras is niet toegestaan.
Basisregels voor iedereen:

Wij allen vinden het jammer dat deze maatregelen moeten worden genomen, maar hopen dat we het golfspel mogen blijven spelen. Veel zal afhangen van de wijze waarop wij met elkaar zorgen voor de naleving van het protocol.

Wij hopen dus dat iedereen zich aan de regels houdt en dat er over 3 weken weer meer ruimte komt voor een versoepeling.

Blijf intussen gezond!

Exploitant en Bestuur van Golfpark de Breuninkhof