Enquête: meten is weten

Enquête: meten is weten

Vanaf oktober 2020 kunnen leden en greenfeespelers van De Breuninkhof een enquête van Players 1st ontvangen. Deze enquête wordt 3x per jaar verstuurd. Kunnen … want het systeem van Players 1st kiest random e-mailadressen.

 

Eén van de kernpunten in de strategie van het nieuwe management van de Breuninkhof is het actieve gebruik van het programma Players 1st. Dit digitale enquête programma geeft – bij voldoende response – een goed inzicht in wat de gebruikers vinden van De Breuninkhof. Er wordt gedetailleerd gevraagd naar de beoordeling van de baan, de horeca, de informatievoorziening, het aanbod van activiteiten en nog veel meer. Ook kan men aangeven hoe relevant men iets vindt.

Door als bestuur, golfpro’s en parkmanagement gezamenlijk te putten uit deze bron van informatie ontstaat nog meer eenheid in beleid en wordt focus gecreëerd door prioriteiten te stellen.

Achtergrond: onderzoek en statistiek Players 1st

In de loop der jaren is de NGF steeds meer data gaan verzamelen die niet alleen nuttig zijn voor het algemene beleid maar juist ook voor clubs en banen. De gegevens bieden een uitstekend beeld van hun eigen leden, de aantallen potentiële golfers en niet-gebonden spelers in de omgeving.

Recentelijk zijn daar de data van het uitstekende programma Players 1st aan toegevoegd. Die laten onder meer het aantal spelers zien, hun leeftijd, speelsterkte en speelervaring. Dit helpt om toekomstige ontwikkelingen te schetsen; de basis voor verantwoord én innovatief beleid.

Customer Experience Management

Players 1st is een in Denemarken ontwikkelde onderzoeksmethode die baaneigenaren en clubbesturen goed inzicht geeft in wat leden en gastspelers beweegt. Een van de redenen voor het bedrijf Raw Milk – gespecialiseerd in Customer Experience Management – om  Players 1st te ontwikkelen, had alles te maken met een probleem dat kennelijk in Denemarken net zo groot is als in Nederland: beginnende golfers die snel afhaken. Door nieuwe golfers – maar ook anderen – te enquêteren, krijgt een club of baan een beter beeld van mensen beweegt.  Er zijn vier surveys in Players 1st:

Huidige Leden

Deze enquêtes vinden drie tot vier keer per jaar plaats, maar ieder lid wordt slechts een keer per jaar gevraagd mee te doen. Aan het einde van het jaar wordt alle deelnemers gevraagd nog een vragenlijst in te vullen. De vragen hebben betrekking op parameters die mogelijk invloed hebben op de tevredenheid van de leden over de club. Het invullen van de vragenlijst duurt twaalf tot vijftien minuten.

Nieuwe leden

Als iemand acht weken lid is, ontvangt hij of zij het verzoek mee te doen aan een enquête over de start. Het beantwoorden van de vragen duurt drie tot vier minuten.

Vertrokken leden

Als iemand zijn lidmaatschap opzegt, krijgt hij automatisch een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoekje waarbij de focus ligt op de belangrijkste redenen voor het vertrek. Duurt niet langer dan twee tot drie minuten.

Gastspelers

De dag na een bezoek aan de baan ontvangt hij of zij het verzoek enkele vragen te beantwoorden en zo feedback te geven over de gespeelde ronde. Het invullen neemt vijf tot acht minuten in beslag.