fbpx

Golfprotocol Golfbaan de Breuninkhof

Protocol verantwoord sporten

Situatie per 1 juli

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak je handen;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Doel en status van dit protocol

Met dit protocol willen we alle uitvoerende partijen in de sportsector richting geven hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten.

De gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen.

Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • alle sportaccommodaties kunnen opengesteld worden. Neem bij twijfel contact op met de gemeente om afspraken te maken;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een gastvrouw/heer of trainer zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • alle kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen opengesteld worden. Voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand;
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden;
 • zorg hierin ook voor het voldoen aan dosering en routering, hygiëne en ventilatie voorschriften, en dat iedereen in het publiek vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
 • denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters en toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen houden. Doe dit voor ruimtes zoals kleedkamers en sportkantine en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg dat in en op de sportlocatie een duidelijke routing (aanrijdroute, naar en bij sportactiviteiten, sportkantine, terras, zitplaatsen, toiletten, tribune enz.) zichtbaar is, zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden;
 • sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open;
 • zorg dat alle de regels van de rijksoverheid en de richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk en zichtbaar zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in sportkantines werkzaam zijn goed over de inhoud van dit protocol;
 • op buitenterrassen bij sportkantines is placering altijd verplicht;
 • na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines en kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Sporters die zijn uitgesport, worden hiertoe op een juiste manier begeleid (bijvoorbeeld bewegwijzering, routing of vrijwilligers);
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie of gymzaal een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere werkdag. Denk hierbij aan toiletruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd;
 • maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die kunnen worden gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen;
 • zorg dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te bewaren;

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is;
 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
 • voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar;
 • zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • laat 18 jaar en ouder sporters tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;
 • zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.

Voor sporters

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is;
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te worden;
 • houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 jaar, hetzelfde huishouden en voor deelnemers aan sportactiviteiten tijdens die sportactiviteiten;
 • sporters dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.
 • volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 • gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld;

Voor ouders/verzorgers en toeschouwers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is;
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen over uw kind worden gesteld;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.

Voor gemeenten

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is;
 • lees de handreiking voor binnensportlocaties van VSG, (deze wordt regelmatig geactualiseerd);
 • wees voorbereid op vragen van beheerders en eigenaren van sportaccommodaties over de ventilatie. Het advies is hierin de richtlijnen van het RIVM te volgen;
 • informeer alle sportclubs in jouw gemeente over de versoepelde maatregelen. Dit betekent het aanschrijven van binnensport- en buitensportaanbieders, sportondernemers en andere organisaties die sportactiviteiten aanbieden;
 • maak indien nodig aanvullende afspraken met sportaanbieders/exploitanten over het openstellen van sportaccommodaties op het moment dat er twijfel is of bepaalde sportaccommodaties kunnen voldoen aan de richtlijnen en protocollen;
 • denk na over hoe je de beschikbare ruimte optimaal kan benutten. Hoe kunnen zoveel mogelijk mensen verantwoord sporten en bewegen in de buitenruimte en op/in de sportlocatie. Maak ruimte voor kwetsbare groepen en aangepaste sporten;
 • bespreek met sportaanbieders/beheerders/exploitanten hoe je de toestroom en deelname rond kan reguleren en in de sportlocatie. Maak desgewenst afspraken over het gebruik en laat bezettingsschema’s opstellen, zodat de sportlocatie niet ‘te druk’ wordt en onnodige vervoersbewegingen uitblijven;
 • inventariseer welke plannen er voor sportactiviteiten bij de aanbieders zijn. Maak daarbij onderscheid tussen de doelgroepen jeugd tot 18 jaar en 18 jaar en ouder;
 • maak duidelijk kenbaar aan sportaanbieders/exploitanten over hoe de gemeente gaat handhaven op naleving van de richtlijnen en protocollen. Bespreek ook de mogelijke sancties bij herhaaldelijk overtreden van regels en situaties van extreme drukte;
 • zie toe op het opstellen van duidelijke afspraken door de eigenaren/exploitanten van (binnensport) sportlocaties over de verantwoordelijkheden en de inzet van beheerder, medewerkers, vrijwilligers en coronaverantwoordelijken van sportaanbieders in en op de sportlocaties;
 • creëer een mogelijkheid (helpdesk, website, vragenuur) voor beantwoording van vragen van sportaanbieders en exploitanten.

Protocol Golfsport

Het protocol voor de golfsport is vastgesteld door Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie Holland (PGA).

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document.

 1. Acties voor de golfbaan
 • Starttijden

De regels rondom het verplicht reserveren van starttijden door middel van de diverse tools worden versoepeld. Waarbij spelers voorheen geen toegang tot de accommodatie hadden zonder starttijd, kan nu ook ter plekke een starttijd worden gereserveerd. Feitelijk is dit gelijk aan hoe de horeca werkt. Het is en blijft echter wel noodzakelijk dat de spelers worden geregistreerd voor een eventueel contactonderzoek. Het RIVM adviseert deze registratielijsten vier weken te bewaren.

Let op! Uiteindelijk is elke golfbaan zelf verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom, dus elke baan kan zelf bepalen of zij wel of niet de regels rondom starttijden versoepelen.

 • Clubhuis

In het clubhuis mogen nu alle ruimtes open zijn. Geef voor al deze ruimten aan wat het maximum aantal klanten is dat tegelijkertijd in de ruimte mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak.

 • Communicatie

Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de golfaccommodatie. De posters zijn door de NGF, PGA, NGA en NVG ontwikkeld en uit te printen. Hang deze bij de ingang van het clubhuis, bij de receptie, de shop en op zoveel mogelijk andere plaatsen waar golfers komen. Plaats bij de eerste afslag, driving range en oefengreens een bord met daarop alle regels die van toepassing zijn.

 • Voorkom aanraking

Sluit deuren af waar sporters niet mogen komen en geef op de deur aan dat deze afgesloten zijn. Breng in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft te worden. Zorg dat er vanuit de parkeerplaats naar de eerste afslag, oefengreens of driving range geen oppervlakten aangeraakt hoeven worden.

 • Eenrichting

Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden ook als je beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, oefengreens en eerste afslag. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie.

 • Leenclubs

Sporters kunnen gebruikmaken van leenclubs. De clubs worden gereinigd door de golfbaan na afloop met een reinigingsmiddel.

 • Huur golfbuggy

Per gereinigde golfbuggy maximaal 2 personen. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen of een mondkapje wordt geadviseerd wanneer mensen niet tot hetzelfde huishouden behoren. De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddel voor de golfer om de buggy voor of na gebruik mee te reinigen of reinigt de golfbuggy zelf na gebruik.

 • Receptie/shop

Markeer 1,5 meter voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of bril.

 • Hygiëne materialen

De verantwoordelijkheid van het desinfecteren van materialen ligt bij de golfaccommodatie.

Vanaf 1 juli is het mogelijk om meer golf gerelateerde materialen te gebruiken, maar die dienen wel na elke sportactiviteit of wedstrijd gedesinfecteerd te worden. Of door de golfaccommodatie of door de golfer. We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. Voor de bunker is vanwege het vele verzoek al een uitzondering gemaakt. Bij het gebruik van andere materialen adviseren wij om goed na te denken of het noodzakelijk is voor het spel omdat het veel controle en dus tijd zal vereisen.

 • Naleving protocol

Per golfaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.

 • Toiletten

Toiletten zijn geopend. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

 • Kleedkamers

Kleedkamers en douches zijn geopend. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst in de kleedkamer.

 1. Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters
 • Contactoppervlakten verminderen

Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt moeten aanpassingen worden getroffen. Vlaggen op de oefengreens vallen hier ook onder.

Drie mogelijkheden als voorbeeld:

 • de holecups worden boven de grond geheven zodat de bal niet uitgeholed kan worden en deze niet uit de hole opgepakt hoeft te worden;
 • de holecups worden omgedraaid, waardoor de bal aan het oppervlak blijft;
 • plaats extra ringen in de hole waardoor de bal niet uitgeholed kan worden.

Wij blijven dit adviseren. Mocht je dit niet wensen, dan ben je verplicht ervoor te zorgen dat na iedere aanraking de vlakkenstok wordt gedesinfecteerd.

 • Bunkerharken

Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker

Onderstaande plaatselijke regel wordt toegestaan, waarbij qualifying condities van kracht blijven.

“Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijk ligging van de bal, niet dichter bij de hole.”

 • Scorekaarten

Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL.

Regels voor de individuele golfer

 • Probeer tijdens het sporten 1,5 meter afstand te houden.
 • Buiten het sporten is 1,5m afstand houden verplicht.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
 • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
 • Raak de vlaggenstok niet aan.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel.
 1. Bericht naar de sporters bij bevestiging reservering starttijd

De golfbaan zorgt voor communicatie van de regels bijvoorbeeld door middel van posters, website, spraakmenu’s bij telefonische reserveringen, informatiebulletins aan de golfers en de leden. De volgende informatie wordt dan gedeeld:

 • alle ruimtes op de golfaccommodatie zijn geopend met strikte voorwaarden.
 • gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;
 • ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet;
 • volg de regels van het RIVM
  • houd 1,5 meter afstand;
  • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
  • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  • was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden;
  • vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;
  • raak de vlaggenstok niet aan of anders reinigen na aanraking;

o    volg de aanwijzingen van het personeel.

Nieuw: Protocol horeca

Per 1 juli mag de horeca op golfbanen met vernieuwde regels open. E.e.a. wordt nog bevestigd in de noodverordeningen. De heropening is aan strenge regels gebonden. De 1,5 meter afstand blijft de basis voor de nieuwe regels.

In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Uitgangspunt bij het 1,5 meter-beleid is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen, vanaf drie personen wordt er gehandhaafd. Daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

Binnen

Binnen in restaurants en cafés heeft iedereen een vaste zitplaats die door het personeel is aangewezen. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, als hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.

In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren, vindt er een gezondheidscheck plaats en wordt de zitplaats aangewezen. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

Buiten

Op buitenterrassen heeft iedereen een vaste zitplaats die aangewezen is door het personeel. Er geldt een maximum van 250 personen. Voor grotere terrassen geldt dat er geen maximum aantal personen is zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en het aanwijzen van een vaste zitplaats. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.

Ontvangen gasten

 • Iedereen houdt binnen en buiten 1,5m afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding voeren of tweetallen). Vanaf 3 personen wordt gehandhaafd.
 • Gasten zitten binnen of buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan.
 • Op een buitenterras mag de afstand tussen tafels minder dan 1,5m zijn als er een zogenaamd kuchscherm is geplaatst tussen de tafels.
 • De ruimte is uiteindelijk bepalend voor het aantal gasten met de 1,5m afstand.
 • Vooraf reserveren is niet verplicht. Gasten kunnen zonder reservering komen en ter plekke vragen of er tafels beschikbaar zijn. Wanneer de eet- en drinkgelegenheid of het terras vol is, zal de gast weggestuurd moeten worden. Let op! Uiteindelijk is iedere golfbaan zelf verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom dus iedere baan kan zelf bepalen of zij wel of geen gebruik maken van een reserveringssysteem. Registreren is verplicht boven de 250 personen buiten en boven de 100 personen binnen. Dit kan nodig zijn bij een eventueel contactonderzoek. Bewaar deze registratielijsten minimaal vier weken.
 • Maak gebruik van een aanmeldbalie bij de eet- en drinkgelegenheid in de binnenruimte en bij het terras. Zorg ook hier dat er duidelijke markeringen zijn aangebracht voor een eventuele wachtrij.
 • Wanneer een onbeperkt aantal gasten gebruik mogen maken van de horeca moet het horecapersoneel een gezondheidscheck bij de gasten afnemen. De gezondheidscheck houdt in dat de medewerkers aan de gast vraagt of hij/zij geen klachten heeft. Is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten? Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden. Zie de poster aan het einde van het document voor de vragen.
 • Voor het terras geldt dat de medewerkers aan gasten moeten vragen naar samenstelling van de gasten (wel of geen huishouden) en dan de tafel aanwijzen – het “wait to be seated” principe wordt toegepast.
 • Bij binnenkomst zijn gasten verplicht om hun handen te wassen en/of te desinfecteren. Zorg er dus voor dat je dit faciliteert en gasten hierop wijst. Dit kan bijvoorbeeld met een mobiele wasunit of met een handdesinfectiemiddel.
 • Zorg dat je markeringen op de grond aanbrengt waar een stoel moet staan.
 • Zorg voor voldoende reinigings- en desinfectiemiddelen, want (tussentijdse) schoonmaak is belangrijk. Op het terras en in het restaurant moeten, nadat de gasten vertrokken zijn, de raakvlakken van de stoelen en tafel(s) gereinigd worden. Maar ook menukaarten, peper- en zoutstel, pinapparaat en alles wat een gast maar aangeraakt heeft of zou kunnen hebben. Tip: zet zo min mogelijk op tafel.

Voorbeeld bericht aan de golfers

Het is sterk aan te raden jouw leden en gasten van tevoren in te lichten over hun horecabezoek en de regels die daarvoor gelden. Hieronder staat een voorbeeld:

 • Voor en na het golfen mag gebruik worden gemaakt van de horecafaciliteiten. Dit kan met of zonder reservering. Zonder reservering kan je gebruik maken van de horecafaciliteiten op basis van beschikbaarheid. We werken volgens het principe “wait-to-be-seated” en het horecapersoneel zal dan een tafel aanwijzen. Op het moment dat er geen beschikbaarheid is, zal je de horecafaciliteiten moeten verlaten.
 • Door de maatregelen die wij moeten nemen, zijn er minder plekken beschikbaar in de horecafaciliteiten. Wij vragen jouw begrip wanneer er geen beschikbaarheid is.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen

Golfbaan de Breuninkhof adviseert:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar)
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga naar het toilet voordat je naar de club vertrekt thuis;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep na het bezoek aan de sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de club en ga direct daarna naar huis;
 • maak geen gebruik van het openbaar vervoer om naar de sportaccommodatie te gaan.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

Golfbaan de Breuninkhof heeft als maatregelen:

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer Golfbaan de Breuninkhof;
 • bereid je training goed voor. Vanaf 13 jaar houdt 1,5 meter afstand, ook onderling;
 • zorg dat er in de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar en volwassenen zo min mogelijk materialen gedeeld hoeven worden;
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en sporters vanaf 13 jaar en volwassenen is op geen enkel moment toegestaan;
 • zorg dat dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
 • zorg dat de training klaarstaat als de sporters het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat sporters in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan sporters duidelijk, met name voor de groep jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • voor de groepen 13 t/m 18 en 18+ dient vooraf nagedacht te worden over de sportactiviteiten in relatie tot de groepsgrootte, zorg dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten;
 • ga voorafgaand aan de training na bij de sporters of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben en of een gezinslid recent positief getest is op het coronavirus (COVID-19);
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en laat sporters geen handen schudden;
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met alle sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat sporters niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De sporters moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs hen erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was of desinfecteer je handen na iedere training;
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • jeugdtrainers mogen zich laten testen op corona. Voor de trainers geldt dat zij minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten moeten hebben en doorverwezen moeten zijn door een arts. Zij kunnen zich bij de GGD melden voor de afname van de test.

Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

Golfbaan de Breuninkhof heeft als maatregelen:

 • Voor volwassen vanaf 19 jaar is het toegestaan om in huidige golftrainingen te trainen zonder of met begeleiding met een maximale groepsgrootte van 10 personen;
 • Laura Pladdet en Gideon Werner zijn beide corona-coördinator voor Golfbaan de Breuninkhof en voor de gemeente;
 • EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn aanwezig en niet achter slot en grendel;
 • De dagelijkse corona-verantwoordelijke is altijd herkenbaar aan een hesje;
 • Medewerkers zijn geïnstrueerd over de maatregelen en geldende regels.
 • Er is dagelijkse toezicht in op de golfbaan;
 • er dient verplicht een flight gereserveerd te worden via www.ikgagolfen.nl of via het eigen reserveringssysteem;
 • communicatie aangaande regels, verloopt via de nieuwsbrief, via de website en is op de locatie duidelijk zichtbaar aangegeven;
 • hygiëneregels zijn overal zichtbaar;
 • Bij Golfbaan de Breuninkhof is een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Men houdt de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
 • Er is een duidelijke aanrijdroute (parkeerplaats) voor auto’s en fietsen;
 • Openingstijden zijn vermeld op de website;
 • sportmaterialen bij Golfbaan de Breuninkhof zijn beschikbaar voor trainers;
 • Daar waar nodig is gezorgd voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);

Voor sporters

Golfbaan de Breuninkhof volgt de richtlijnen van het RIVM:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • houd met reizen naar Golfbaan de Breuninkhof rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid;
 • kom in sportkleding naar de club. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de Golfbaan de Breuninkhof en wacht voor aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de club, bijvoorbeeld de trainers, medewerkers en bestuursleden;
 • blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 • sporters vanaf 13 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de club.

Voor ouders en verzorgers

Golfbaan de Breuninkhof voert de  onderstaande maatregelen uit:

 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de Golfbaan de Breuninkhof rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar Golfbaan de Breuninkhof wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar Golfbaan de Breuninkhof als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar Golfbaan de Breuninkhof als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar buiten en sporten;
 • breng je kind(eren) niet naar Golfbaan de Breuninkhof als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • wanneer je kind(eren) niet zelf naar de Golfbaan de Breuninkhof kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar Golfbaan de Breuninkhof;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot Golfbaan de Breuninkhof. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op Golfbaan de Breuninkhof;
 • volg altijd de aanwijzingen op van Golfbaan de Breuninkhof, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de Golfbaan de Breuninkhof.  Dit geldt voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op Golfbaan de Breuninkhof aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van Golfbaan de Breuninkhof /afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Golfsport protocol

Uitgangspunten

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor social distancing binnen de golfaccommodaties:

 • naleven van de 1,5-metermaatregel voor jeugd. Voor kinderen t/m 12 jaar is dit onderling niet noodzakelijk;
 • veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en sporters;
 • het bieden van een gezonde activiteit;
 • er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter, begeleider en medewerker;
 • aanvullende hygiënemaatregelen.
 1. Acties gerealiseerd door de golfbaan

Alleen golf na reservering vooraf
Online reserveren van een flight is VERPLICHT. Dit kan je online regelen via www.ikgagolfen.nl / www.debreuninkhof.nl, per e-mail en/of telefonisch.

Flights en interval
Per starttijd maximaal vier deelnemers in een flight. Daarnaast is het interval tussen de starttijden bij drie deelnemers minstens 10 minuten. Sporters mogen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de starttijd naar de accommodatie komen. Hiermee zal de toestroom beheersbaar blijven en zullen er maximaal 48 sporters aanwezig zijn per 9 holes op gemiddeld 25 hectare.

Clubhuis: ruimtes open/dicht
In het clubhuis zijn de tassen-/lockerruimte, receptie en toiletten bereikbaar. In elke ruimte geldt het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd in de ruimte mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak. De douches en de kleedruimtes zijn gesloten, evenals het restaurant en de golfshop.

Communicatie
Er hangen posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de golfaccommodatie.

Voorkom aanraking
Deuren waar sporters niet mogen komen zijn. Breng in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft te worden. Overal geldt dat er minimale aanraking mogelijk is.

Een richting
Er is eenrichtingsverkeer aangebracht in ruimtes zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden ook als je beweegt. Het is zo geregeld dat men elkaar zo min mogelijk onderweg tegenkomt.

Leenclubs
Sporters kunnen gebruikmaken van leenclubs. De clubs worden gereinigd door de golfbaan na afloop met een reinigingsmiddel.

Huur golfbuggy
Per gereinigde golfbuggy maximaal 1 persoon. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen. De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddel voor de golfer om de buggy voor en na gebruik mee te reinigen.

Kiss and ride
Ouders zetten hun kinderen af bij de parkeerplaats. Zorg dat de begeleider bij de parkeerplaats is om de kinderen op te vangen. Ouders mogen alleen uitstappen en de golfbaan op gaan als zij voor hun kind(eren) greenfee moeten betalen, uiteraard alleen met pinbetaling, of als begeleider meegaan.

Wachtlijnen
Er zijn linten en wachtlijnen aangebracht met 1,5 meter tussenruimte voor eventuele wachtrijen. Dit moet bij de eerste afslag, driving range, oefengreens en receptie.

Maximumaantal
Geef per ruimte aan hoeveel sporters er maximaal aanwezig mogen zijn. Voor de de receptie geldt 1 persoon per 10 vierkante meter. Voor de oefengreens geldt 1 persoon per 30 vierkante meter. Dit is met linten afgezet op de puttinggreen.

Receptie
Markering van 1,5 meter voor de kassa/balie en geef wachtlijnen zijn aangebracht. Plastic schermen zijn aangebracht bij de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden.

Hygiëne
Er zijn schoonmaakmateriaal bij golfbuggy, ballenmandjes of andere attributen die door meerdere mensen worden gebuikt. Golfbaan de Breuninkhof is eindverantwoordelijk voor de schoonmaak hiervoor.

Naleving protocol
Per dag is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de golfbaan. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.

 

 1. Veiligheid & hygiëne voor medewerkers

Personeelsinstructie
Om de veiligheid van sporters maar zeker ook van personeel te kunnen garanderen, is een adequate training van aan personeel gegeven, aan de hand van het onderliggende landelijke protocol en het eigen Plan van Aanpak.

Handhaving door personeel
Het management maakt duidelijk dat personeel rugdekking heeft om sporters aan te spreken op het schenden van de regels en hun uiteindelijk de toegang tot Golfbaan de Breuinkhof te ontzeggen wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels. Dit kan derhalve ook meegenomen worden in een-op-een gesprekken met medewerkers.

Extra bescherming medewerkers
Voor medewerkers zijn extra materialen zoals de kuchschermen aangebracht en het gebruik van hygiënehandschoenen. Daarnaast krijgen de medewerkers extra hygiëne-instructies.

PIN only
Er kan alleen met pin betaald worden. Cash betalingen worden niet geaccepteerd.

Handdesinfectie
Op meerder plaatsenop Golfbaan de Breuninkhof zijn handdesinfectiemiddelen voor sporters en medewerkers. Gebruik papieren handdoekjes en hang instructie op voor het handen wassen boven de wasbakken.

Extra schoonmaak
Degene die de schoonmaak uitvoert, kan veilig werken met voldoende afstand tot andere mensen. Er is een schoonmaakschema gemaakt, zodat de hygiëne dagelijks wordt bewaakt en afgetekend aan de hand van dat schema.

Toiletten
Toiletten zijn geopend, dat wil zeggen: er is 1 damestoilet en 1 herentoilet geopend. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen worden goed gereinigd. Er is een aftekenlijst aanwezig voor de bewaking van de strikte hygiënische maatregelen.

Naleving
Alle medewerkers van Golfbaan de Breuninkhof zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle strikte regels. Laura Pladdet is corona-verantwoordelijke.

 

 1. Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters en begeleiders

Contactoppervlakten verminderen
Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt zijn aanpassingen getroffen. Vlaggen op de oefengreens vallen hier ook onder.

 • de holecups worden omgedraaid, waardoor de bal aan het oppervlak blijft;
 • Alle bunkerharken zijn verwijderd en ballenwassers zijn verwijderd of afgedekt. Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is.

Scorekaarten
Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL.

Naleving
Laura Pladdet is verantwoordelijk voor naleving van dit protocol.

Regels voor de individuele golfer

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht. Afhankelijk van de golfbaan kan dit online en/of telefonisch.
 • Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvangstijd van de les, oefensessie of starttijd.
 • Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
 • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
 • Raak de vlaggenstok niet aan.
 • Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel.
 1. Veiligheid en hygiëne voor sporters t/m 12 jaar

Golfles
Golfles wordt gegeven door een golfpro. Verder zijn er geen beperkingen qua groepsgrootte of afstand. Kinderen tot en met 12 jaar dienen wel rekening te houden met 1,5 meter afstand tot de golfpro.

Driving range
Voor kinderen zijn geen beperkingen op de driving range. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er begeleiding is. Ballenmandjes worden gereinigd door Golfbaan de Breuninkhof.

Oefengreens
Voor kinderen zijn er geen beperkingen voor de oefengreens. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter voor de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord en zorg voor wachtlijnen op de grond.
Door gebruik te maken van circuits en looproutes is het zelfs mogelijk om meer personen toegang te geven tot de oefengreens. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is.

Flight
Kinderen mogen in de baan. Dit betekent dat er maximaal vier kinderen zelfstandig in een flight kunnen met een begeleider. De begeleider dient 1,5 meter afstand te houden van de kinderen.

Wedstrijden
Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.

 1. Veiligheid en hygiëne voor sporters vanaf 13 jaar en volwassenen

Golfles
Golfles wordt gegeven door een golfpro. De groepsgrootte tijdens een golfles mag niet groter zijn dan 10 personen. Sporters moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. De golfpro moet zorgen dat tijdens de les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan worden.

Driving range
Sporters moeten op de driving range 1,5 meter afstand van elkaar houden. Op de driving range is er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen. Ballenmandjes worden gereinigd na gebruik door de sporters. Golfbaan de Breuninkhof stelt reinigingsmateriaal ter beschikking.
Er zijn maximaal 6 spelers toegestaan op de Driving Range. De looproute is aangegeven dmv linten en afzettingen. Dit om elkaars wegen niet te kruisen en elkaar niet onnodig in de weg te lopen.

Oefengreens
Sporters moeten op de oefengreens 1,5 meter afstand houden. Op de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel afzet linten. Het is mogelijk om hier vrij te spelen. Door gebruik te maken van circuits en looproutes is het zelfs mogelijk om meer personen toegang te geven tot de oefengreens.
Maximaal 4 personen zijn toegestaan op Golfbaan de Breuninkhof.

Flight
Sporters mogen spelen op Golfbaan de Breuninkhof in flights van maximaal 4 personen. Iedereen dient 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Wedstrijden
Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.

Doorlaten
Indien doorlaten van flights op Golfbaan de Breuninkhof is toegestaan, zorg voor 1,5 m afstand.

 

 1. Veiligheid en hygiëne voor begeleiders

Begeleiding
Begeleiders kunnen een golfpro, ouders, vrijwilligers of marshal/steward zijn. De begeleider is in het bezit van een baanpermissie.
Begeleiding of toezicht dient bij iedere activiteit aanwezig te zijn voor sporters t/m 12 jaar en de begeleider moet 1,5 meter afstand houden. Begeleiding kan bij zelfstandig spelen ook plaatsvinden door een marshal, ook voor sporters van 13 t/m 18 jaar.

 

 1. Bericht naar de sporters bij bevestiging reservering starttijd
  Golfbaan de Breuninkhof draagt zorgt voor communicatie van de regels bijvoorbeeld door middel van posters, website, spraakmenu’s bij telefonische reserveringen, informatiebulletins aan de golfers en de leden. De volgende informatie wordt dan gedeeld:
 • digitaal reserveren is verplicht;
 • aanwezigheid maximaal 10 minuten van tevoren;
 • douches, kleedruimte zijn dicht;
 • tassen-/lockerruimte, toilet, shop, receptie zijn open op strikte voorwaarden. Let op: pinbetaling verplicht;
 • gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;
 • ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet;
 • volg de regels van het RIVM
  • houd 1,5 meter afstand;
  • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
  • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  • was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden;
  • vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;
  • raak de vlaggenstok niet aan;
 • ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis;
 • volg de aanwijzingen van het personeel.