fbpx

Golfprotocol Golfbaan de Breuninkhof

Golfprotocol algemeen

Protocol verantwoord sporten voor sporters t/m 12 jaar, sporters van 13 t/m 18 jaar en volwassenen

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Volwassen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei buiten sporten.

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, voor de kinderen en jeugd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

We roepen gemeenten en sportaanbieders op om samen te kijken hoe ze de beschikbare ruimte, zowel op de accommodatie als ook andere openbare ruimte, optimaal kunnen benutten voor alle mogelijke groepen sporters.

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Dit protocol bestaat uit twee onderdelen. Een deel voor de sport in het algemeen aangevuld met een meer specifiek onderdeel voor de golfsport. Het protocol voor de golfsport is vastgesteld door Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie Holland (PGA).

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen

Golfbaan de Breuninkhof adviseert:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar)
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga naar het toilet voordat je naar de club vertrekt thuis;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep na het bezoek aan de sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de club en ga direct daarna naar huis;
 • maak geen gebruik van het openbaar vervoer om naar de sportaccommodatie te gaan.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

Golfbaan de Breuninkhof heeft als maatregelen:

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer Golfbaan de Breuninkhof;
 • bereid je training goed voor. Vanaf 13 jaar houdt 1,5 meter afstand, ook onderling;
 • zorg dat er in de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar en volwassenen zo min mogelijk materialen gedeeld hoeven worden;
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en sporters vanaf 13 jaar en volwassenen is op geen enkel moment toegestaan;
 • zorg dat dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
 • zorg dat de training klaarstaat als de sporters het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat sporters in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan sporters duidelijk, met name voor de groep jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • voor de groepen 13 t/m 18 en 18+ dient vooraf nagedacht te worden over de sportactiviteiten in relatie tot de groepsgrootte, zorg dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten;
 • ga voorafgaand aan de training na bij de sporters of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben en of een gezinslid recent positief getest is op het coronavirus (COVID-19);
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en laat sporters geen handen schudden;
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met alle sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat sporters niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De sporters moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs hen erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was of desinfecteer je handen na iedere training;
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • jeugdtrainers mogen zich laten testen op corona. Voor de trainers geldt dat zij minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten moeten hebben en doorverwezen moeten zijn door een arts. Zij kunnen zich bij de GGD melden voor de afname van de test.

Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

Golfbaan de Breuninkhof heeft als maatregelen:

 • Voor volwassen vanaf 19 jaar is het toegestaan om in huidige golftrainingen te trainen zonder of met begeleiding met een maximale groepsgrootte van 10 personen;
 • Laura Pladdet en Gideon Werner zijn beide corona-coördinator voor Golfbaan de Breuninkhof en voor de gemeente;
 • EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn aanwezig en niet achter slot en grendel;
 • De dagelijkse corona-verantwoordelijke is altijd herkenbaar aan een hesje;
 • Medewerkers zijn geïnstrueerd over de maatregelen en geldende regels.
 • Er is dagelijkse toezicht in op de golfbaan;
 • er dient verplicht een flight gereserveerd te worden via www.ikgagolfen.nl of via het eigen reserveringssysteem;
 • communicatie aangaande regels, verloopt via de nieuwsbrief, via de website en is op de locatie duidelijk zichtbaar aangegeven;
 • hygiëneregels zijn overal zichtbaar;
 • Bij Golfbaan de Breuninkhof is een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Men houdt de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
 • Er is een duidelijke aanrijdroute (parkeerplaats) voor auto’s en fietsen;
 • Openingstijden zijn vermeld op de website;
 • sportmaterialen bij Golfbaan de Breuninkhof zijn beschikbaar voor trainers;
 • Daar waar nodig is gezorgd voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);

Voor sporters

Golfbaan de Breuninkhof volgt de richtlijnen van het RIVM:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • houd met reizen naar Golfbaan de Breuninkhof rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid;
 • kom in sportkleding naar de club. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de Golfbaan de Breuninkhof en wacht voor aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de club, bijvoorbeeld de trainers, medewerkers en bestuursleden;
 • blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 • sporters vanaf 13 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de club.

Voor ouders en verzorgers

Golfbaan de Breuninkhof voert de  onderstaande maatregelen uit:

 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de Golfbaan de Breuninkhof rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar Golfbaan de Breuninkhof wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar Golfbaan de Breuninkhof als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar Golfbaan de Breuninkhof als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar buiten en sporten;
 • breng je kind(eren) niet naar Golfbaan de Breuninkhof als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • wanneer je kind(eren) niet zelf naar de Golfbaan de Breuninkhof kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar Golfbaan de Breuninkhof;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot Golfbaan de Breuninkhof. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op Golfbaan de Breuninkhof;
 • volg altijd de aanwijzingen op van Golfbaan de Breuninkhof, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de Golfbaan de Breuninkhof.  Dit geldt voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op Golfbaan de Breuninkhof aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van Golfbaan de Breuninkhof /afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Golfsport protocol

Uitgangspunten

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor social distancing binnen de golfaccommodaties:

 • naleven van de 1,5-metermaatregel voor jeugd. Voor kinderen t/m 12 jaar is dit onderling niet noodzakelijk;
 • veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en sporters;
 • het bieden van een gezonde activiteit;
 • er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter, begeleider en medewerker;
 • aanvullende hygiënemaatregelen.
 1. Acties gerealiseerd door de golfbaan

Alleen golf na reservering vooraf
Online reserveren van een flight is VERPLICHT. Dit kan je online regelen via www.ikgagolfen.nl / www.debreuninkhof.nl, per e-mail en/of telefonisch.

Flights en interval
Per starttijd maximaal vier deelnemers in een flight. Daarnaast is het interval tussen de starttijden bij drie deelnemers minstens 10 minuten. Sporters mogen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de starttijd naar de accommodatie komen. Hiermee zal de toestroom beheersbaar blijven en zullen er maximaal 48 sporters aanwezig zijn per 9 holes op gemiddeld 25 hectare.

Clubhuis: ruimtes open/dicht
In het clubhuis zijn de tassen-/lockerruimte, receptie en toiletten bereikbaar. In elke ruimte geldt het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd in de ruimte mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak. De douches en de kleedruimtes zijn gesloten, evenals het restaurant en de golfshop.

Communicatie
Er hangen posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de golfaccommodatie.

Voorkom aanraking
Deuren waar sporters niet mogen komen zijn. Breng in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft te worden. Overal geldt dat er minimale aanraking mogelijk is.

Een richting
Er is eenrichtingsverkeer aangebracht in ruimtes zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden ook als je beweegt. Het is zo geregeld dat men elkaar zo min mogelijk onderweg tegenkomt.

Leenclubs
Sporters kunnen gebruikmaken van leenclubs. De clubs worden gereinigd door de golfbaan na afloop met een reinigingsmiddel.

Huur golfbuggy
Per gereinigde golfbuggy maximaal 1 persoon. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen. De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddel voor de golfer om de buggy voor en na gebruik mee te reinigen.

Kiss and ride
Ouders zetten hun kinderen af bij de parkeerplaats. Zorg dat de begeleider bij de parkeerplaats is om de kinderen op te vangen. Ouders mogen alleen uitstappen en de golfbaan op gaan als zij voor hun kind(eren) greenfee moeten betalen, uiteraard alleen met pinbetaling, of als begeleider meegaan.

Wachtlijnen
Er zijn linten en wachtlijnen aangebracht met 1,5 meter tussenruimte voor eventuele wachtrijen. Dit moet bij de eerste afslag, driving range, oefengreens en receptie.

Maximumaantal
Geef per ruimte aan hoeveel sporters er maximaal aanwezig mogen zijn. Voor de de receptie geldt 1 persoon per 10 vierkante meter. Voor de oefengreens geldt 1 persoon per 30 vierkante meter. Dit is met linten afgezet op de puttinggreen.

Receptie
Markering van 1,5 meter voor de kassa/balie en geef wachtlijnen zijn aangebracht. Plastic schermen zijn aangebracht bij de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden.

Hygiëne
Er zijn schoonmaakmateriaal bij golfbuggy, ballenmandjes of andere attributen die door meerdere mensen worden gebuikt. Golfbaan de Breuninkhof is eindverantwoordelijk voor de schoonmaak hiervoor.

Naleving protocol
Per dag is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de golfbaan. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.

 

 1. Veiligheid & hygiëne voor medewerkers

Personeelsinstructie
Om de veiligheid van sporters maar zeker ook van personeel te kunnen garanderen, is een adequate training van aan personeel gegeven, aan de hand van het onderliggende landelijke protocol en het eigen Plan van Aanpak.

Handhaving door personeel
Het management maakt duidelijk dat personeel rugdekking heeft om sporters aan te spreken op het schenden van de regels en hun uiteindelijk de toegang tot Golfbaan de Breuinkhof te ontzeggen wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels. Dit kan derhalve ook meegenomen worden in een-op-een gesprekken met medewerkers.

Extra bescherming medewerkers
Voor medewerkers zijn extra materialen zoals de kuchschermen aangebracht en het gebruik van hygiënehandschoenen. Daarnaast krijgen de medewerkers extra hygiëne-instructies.

PIN only
Er kan alleen met pin betaald worden. Cash betalingen worden niet geaccepteerd.

Handdesinfectie
Op meerder plaatsenop Golfbaan de Breuninkhof zijn handdesinfectiemiddelen voor sporters en medewerkers. Gebruik papieren handdoekjes en hang instructie op voor het handen wassen boven de wasbakken.

Extra schoonmaak
Degene die de schoonmaak uitvoert, kan veilig werken met voldoende afstand tot andere mensen. Er is een schoonmaakschema gemaakt, zodat de hygiëne dagelijks wordt bewaakt en afgetekend aan de hand van dat schema.

Toiletten
Toiletten zijn geopend, dat wil zeggen: er is 1 damestoilet en 1 herentoilet geopend. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen worden goed gereinigd. Er is een aftekenlijst aanwezig voor de bewaking van de strikte hygiënische maatregelen.

Naleving
Alle medewerkers van Golfbaan de Breuninkhof zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle strikte regels. Laura Pladdet is corona-verantwoordelijke.

 

 1. Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters en begeleiders

Contactoppervlakten verminderen
Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt zijn aanpassingen getroffen. Vlaggen op de oefengreens vallen hier ook onder.

 • de holecups worden omgedraaid, waardoor de bal aan het oppervlak blijft;
 • Alle bunkerharken zijn verwijderd en ballenwassers zijn verwijderd of afgedekt. Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is.

Scorekaarten
Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL.

Naleving
Laura Pladdet is verantwoordelijk voor naleving van dit protocol.

Regels voor de individuele golfer

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht. Afhankelijk van de golfbaan kan dit online en/of telefonisch.
 • Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvangstijd van de les, oefensessie of starttijd.
 • Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
 • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
 • Raak de vlaggenstok niet aan.
 • Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel.
 1. Veiligheid en hygiëne voor sporters t/m 12 jaar

Golfles
Golfles wordt gegeven door een golfpro. Verder zijn er geen beperkingen qua groepsgrootte of afstand. Kinderen tot en met 12 jaar dienen wel rekening te houden met 1,5 meter afstand tot de golfpro.

Driving range
Voor kinderen zijn geen beperkingen op de driving range. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er begeleiding is. Ballenmandjes worden gereinigd door Golfbaan de Breuninkhof.

Oefengreens
Voor kinderen zijn er geen beperkingen voor de oefengreens. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter voor de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord en zorg voor wachtlijnen op de grond.
Door gebruik te maken van circuits en looproutes is het zelfs mogelijk om meer personen toegang te geven tot de oefengreens. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is.

Flight
Kinderen mogen in de baan. Dit betekent dat er maximaal vier kinderen zelfstandig in een flight kunnen met een begeleider. De begeleider dient 1,5 meter afstand te houden van de kinderen.

Wedstrijden
Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.

 1. Veiligheid en hygiëne voor sporters vanaf 13 jaar en volwassenen

Golfles
Golfles wordt gegeven door een golfpro. De groepsgrootte tijdens een golfles mag niet groter zijn dan 10 personen. Sporters moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. De golfpro moet zorgen dat tijdens de les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan worden.

Driving range
Sporters moeten op de driving range 1,5 meter afstand van elkaar houden. Op de driving range is er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen. Ballenmandjes worden gereinigd na gebruik door de sporters. Golfbaan de Breuninkhof stelt reinigingsmateriaal ter beschikking.
Er zijn maximaal 6 spelers toegestaan op de Driving Range. De looproute is aangegeven dmv linten en afzettingen. Dit om elkaars wegen niet te kruisen en elkaar niet onnodig in de weg te lopen.

Oefengreens
Sporters moeten op de oefengreens 1,5 meter afstand houden. Op de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel afzet linten. Het is mogelijk om hier vrij te spelen. Door gebruik te maken van circuits en looproutes is het zelfs mogelijk om meer personen toegang te geven tot de oefengreens.
Maximaal 4 personen zijn toegestaan op Golfbaan de Breuninkhof.

Flight
Sporters mogen spelen op Golfbaan de Breuninkhof in flights van maximaal 4 personen. Iedereen dient 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Wedstrijden
Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.

Doorlaten
Indien doorlaten van flights op Golfbaan de Breuninkhof is toegestaan, zorg voor 1,5 m afstand.

 

 1. Veiligheid en hygiëne voor begeleiders

Begeleiding
Begeleiders kunnen een golfpro, ouders, vrijwilligers of marshal/steward zijn. De begeleider is in het bezit van een baanpermissie.
Begeleiding of toezicht dient bij iedere activiteit aanwezig te zijn voor sporters t/m 12 jaar en de begeleider moet 1,5 meter afstand houden. Begeleiding kan bij zelfstandig spelen ook plaatsvinden door een marshal, ook voor sporters van 13 t/m 18 jaar.

 

 1. Bericht naar de sporters bij bevestiging reservering starttijd
  Golfbaan de Breuninkhof draagt zorgt voor communicatie van de regels bijvoorbeeld door middel van posters, website, spraakmenu’s bij telefonische reserveringen, informatiebulletins aan de golfers en de leden. De volgende informatie wordt dan gedeeld:
 • digitaal reserveren is verplicht;
 • aanwezigheid maximaal 10 minuten van tevoren;
 • douches, kleedruimte zijn dicht;
 • tassen-/lockerruimte, toilet, shop, receptie zijn open op strikte voorwaarden. Let op: pinbetaling verplicht;
 • gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;
 • ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet;
 • volg de regels van het RIVM
  • houd 1,5 meter afstand;
  • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
  • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  • was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden;
  • vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;
  • raak de vlaggenstok niet aan;
 • ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis;
 • volg de aanwijzingen van het personeel.