Golfprotocol COVID-19 Golfbaan de Breuninkhof

Golfprotocol Golfbaan de Breuninkhof

 • De golfbaan blijft open, aangezien wij 1,5 meter kunnen aanhouden onderling. Maximale groepsgrootte: 4 personen.
 • Het clubhuis is open om je aan te melden, voor zowel leden als niet-leden.
 • De horeca blijft gesloten. 
 • Dringend mondkapjesadvies

===

www.ngf.nl

Na alle speculaties van de afgelopen dagen werden vanavond tijdens de persconferentie de nieuwe maatregelen aangekondigd met ook de nodige consequenties voor de golfsport. U leest ze in dit bericht. De maatregelen gaan morgenavond 14 oktober om 22.00 uur in.

Golf
Golfen mag op 1,5 meter afstand. We adviseren u het volgende:

 • Werk met starttijden, zodat er doorstroom plaatsvindt en geen groepsvorming is.
 • Houd toezicht op de 1,5 meter, stel een corona-coördinator aan.

Let op, dit is een advies en geen verplichting.

Horeca
De horeca moet helaas sluiten, er zijn hierop geen uitzonderingen.
Afhalen is wel toegestaan. Zorg dat er geen groepsvorming ontstaat bij het afhalen.

Clubhuis
Het clubhuis, de golfshop en de toiletten mogen geopend blijven, de volgende restricties gelden:

 • Douches zijn gesloten.
 • Kleedkamers zijn gesloten.
 • Het dragen van een mondkapje wordt verplicht. De exacte datum voor deze verplichting volgt. Voor nu blijft het een dringend advies tot de exacte datum van verplichting bekend is.
 • Golfshop mag geopend blijven tot 20.00 uur.

Zorg te allen tijde voor 1,5 meter afstand en eenrichtingsverkeer.

Jeugd- en Najaarscompetitie
Zowel de Jeugd- als Najaarscompetitie gaan niet door. Deze worden ook niet verplaatst naar een nieuwe datum in 2020.  

Wedstrijden
Het is nog onbekend of wedstrijden 18+ zijn toegestaan. We komen hier zo snel mogelijk op terug.
Voor kinderen tot 18 jaar zijn wedstrijden onderling toegestaan binnen de eigen club.  

Training (ovb)
Voor de training verwachten wij een maximale groepsgrootte van 4 personen.
Onduidelijk is nog of dit inclusief of exclusief pro is. Daarover zo snel mogelijk duidelijkheid.

Binnenruimte
In binnenruimtes waar u kunt zitten, geldt een maximaal aantal van 30 personen.
We adviseren u alleen bij hoge uitzondering een vergadering/bijeenkomst te organiseren.

====

www.gemeentevoorst.nl

Hieronder in het kort alvast de informatie die tot nu toe bekend is:

 1. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen.
 2. Het spelen van wedstrijden is bij zowel jeugd als volwassenen niet toegestaan.
 3. Bij trainingen maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand. Dubbelen met tennis is hierbij niet toegestaan. Uitzondering voor jongeren tot en met 17 jaar.
 4. Kleedkamers en sanitaire voorzieningen moeten sluiten.
 5. De sportkantines blijven gesloten.
 6. Publiek op het sportcomplex is nog steeds niet toegestaan.

Mondkapjesplicht

Daarnaast heeft het kabinet een landelijke mondkapjesplicht aangekondigd voor publieke binnenruimtes. Het dragen van een niet-medisch mondmasker wordt verplicht voor alle Nederlanders die ouder vanaf dertien jaar. Rutte benadrukte dat voorafgaand aan de mondkapjesplicht er enig “juridisch” werk te verzetten is. Tot die tijd geldt een “dringend mondkapjesadvies”.

NOC*NSF
De Vereniging Sport en Gemeenten zal net als in voorgaande situaties samen met NOC*NSF en andere sportkoepels zo snel mogelijk alle betrokkenen van relevante informatie voorzien. De informatie en de FAQ worden weer gepubliceerd op de website van de NOC*NSF.

VNOG
Dat geldt ook weer voor de Veiligheidsregio. Zodra de nieuwe noodverordening is vastgesteld is deze op de website van de VNOG te downloaden met de daarbij behorende Vragen en Antwoorden.

Rijksoverheid
Ook de website van de Rijksoverheid heeft relevante informatie op haar Covid-19 pagina gepubliceerd en update de informatie zodra daar aanleiding toe is. Tevens is het nieuwsbericht nav de persconferentie hier terug te lezen. In de bijlage treft u de Routekaart aan waar tijdens de persconferentie over gesproken werd.

 =====

Bron: rijksoverheid.nl

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

Voorspelbaarheid

Wat we willen is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met 4 risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en handhaving. Zo versterken we het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

Vervolg

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

De maatregelen

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

 

 

 

Geciteerde tekst vanuit de Gemeente Voorst – Noodverordening

Verbod op openstelling eet- en drinkgelegenheid bij sport- en fitnessgelegenheden

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft in haar noodverordening van 29 september een verbod op openstelling van eet- en drinkgelegenheden bij sportlocaties opgenomen. In de toelichting op dit verbod staat aangegeven dat het om alle eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties en sportinrichtingen gaat. Er wordt geen onderscheidt gemaakt tussen commerciële en paracommerciële horeca. In het voorjaar was dit onderscheidt er wel, waardoor de commerciële horeca bij sportaccommodaties eerder open kon dan de paracommerciële horeca.

Onze afwegingen

Op basis van bovenstaand verbod, moet de eet- en drinkgelegenheid bij golfpark de Breuninkhof de komende drie weken dicht. Echter heeft u aangegeven dat er naast de golfers ook passanten gebruik maken van jullie horecafaciliteiten. Om die reden hebben wij in uw richting gezegd dat de eet- en drinkgelegenheid voor deze passanten open kan blijven. Het is niet de bedoeling dat golfers na het golfen blijven hangen in de eet- en drinkgelegenheid. Dit valt namelijk onder het verbod. Als golfers binnen moeten inschrijven etc., dan kan dit wel. Er wordt dan namelijk geen gebruik gemaakt van de horecafaciliteiten.

Ik hoop u dat bovenstaande voor u voldoende duidelijk is. U kunt de noodverordening vinden via https://www.vnog.nl/coronavirus/noodverordeningen. Op deze pagina is inmiddels ook een Q&A geplaatst.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen

Golfbaan de Breuninkhof adviseert:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar)
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga naar het toilet voordat je naar de club vertrekt thuis;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep na het bezoek aan de sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de club en ga direct daarna naar huis;
 • maak geen gebruik van het openbaar vervoer om naar de sportaccommodatie te gaan.