Hoornsignalen en slechtweerprotocol

Hoornsignalen en slechtweerprotocol

Aan het clubhuis is een toeter (alarm) gemonteerd. De caddymaster, de horeca en de wedstrijdcommissie zijn gerechtigd om in het geval van calamiteiten of slecht weer een alarmsignaal te geven dat direct opgevolgd dient te worden.

De signalen zijn als volgt:

1  x hoornsignaal: spel tijdelijk staken, bal markeren, schuilplaats opzoeken
2  x hoornsignaal: spel hervatten
3  x hoornsignaal: spel staken, terugkeren naar clubhuis.

Bij onweer wordt de volgende regel toegepast:

  • Als er minder dan 15 seconde tussen lichtflits en donder zit (onweer is op 5 kilometer of minder afstand) dan dient direct het hoornsignaal te worden gegeven om het spel te staken.

Bij onweer is de speler verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en dient deze tevens gevolg te geven aan de onweersignalen, In het geval van een wedstrijd leidt het niet opvolgen van een hoornsignaal tot diskwalificatie. Dit geldt voor zowel het spel staken als het spel hervatten.

Bij acuut onweer boven de baan mogen clubs of tassen niet meer worden aangeraakt of meegenomen. Zoek zo snel mogelijk een schuilhut op en blijf daar zitten tot de situatie weer veilig is. Mocht u niet in de buurt van een schuilhut zijn, ga zover mogelijk bij uw golfset vandaan, ga niet schuilen onder bomen, maak u zelf zo klein mogelijk door op uw hurken te gaan zitten.

Bediening hoornsignaal:

  • de sleutel voor het alarm hangt achter de klep links van de bar: grote aluminium gekleurde algemene sleutel
  • de bediening van het alarm is links onder bij de ingang naar de lockerruimte gemonteerd: grijs kastje
  • open het kastje met de sleutel, zet de oorbeschermers op en beweeg de hendel en zet na het alarm de hendel weer terug
  • hang de sleutel altijd weer terug op dezelfde plek