Local Rules + tijdelijke regels

Local Rules

Local rules van Golfbaan de Breuninkhof – PAR54

 • Buiten de baan (out of bounds) is aangegeven door de afrastering rond de baan of door palen met witte kop.
 • Daar waar de baan gescheiden wordt door de openbare weg, geldt “buiten de baan” voor de weg en het hele baangedeelte achter de weg.
 • GUR gedefinieerd door een blauwe lijn of blauwe paaltjes is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1f.
 • Een vast obstakel in het algemene gebied, dat op de speellijn binnen 2 clublengten van de green en binnen 2 clublengten van de bal ligt, mag zonder straf worden ontweken volgens regel 16.1.b.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf

Local rules van Golfbaan de Breuninkhof – PAR72

 • Het gebied binnen de hindernis gemarkeerd door rode palen met groene koppen op hole1/10 is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1 e. Indien de stand of voorgenomen swing wordt belemmerd de hindernis ontwijken volgens regel 16.1b.
 • Buiten de baan (out of bounds) is aangegeven door de afrastering rond de baan of door palen met witte kop.
 • Daar waar de baan gescheiden wordt door de openbare weg, geldt “buiten de baan” voor de weg en het hele baangedeelte achter de weg.
 • Alle afstandspalen op de baan zijn vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1b.
 • GUR gedefinieerd door een blauwe lijn of blauwe paaltjes is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1f.
 • Als een bal op het pad naast de green op hole 9/18 ligt of het pad een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan mag de speler zonder straf: o ontwijken volgens Regel 16.1b. of als een extra mogelijkheid o in de droppingzone droppen naast de hindernis voor de green.
 • Een vast obstakel in het algemene gebied, dat op de speellijn binnen 2 clublengten van de green en binnen 2 clublengten van de bal ligt, mag zonder straf worden ontweken volgens regel 16.1.b.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf

Tijdelijke regels

Tijdelijke Local rules van Golfbaan de Breuninkhof – PAR54 en PAR72

 • Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. Deze regel is van kracht tot het moment dat er weer harken in de bunkers geplaatst mogen worden.
 • Het is verboden om de vlag aan te raken en/of uit de hole te halen. Het aanraken van de vlag zonder handschoen leidt tot de algemene straf. Deze regel is van kracht zolang we onder COVID-19 regels spelen.
 • Indien uw bal binnen 5 meter van een Eikenprocessierupsennest ligt mag u de situatie ontwijken volgens regel 16.2b. Deze local rule is zonder tegenbericht van kracht tot en met 31 juli 2020.

Bunkers: tijdelijke plaatselijke regel !

Het golfprotocol schrijft voor dat harken in de bunkers verwijderd worden.

* Spelers worden verzocht om oneffenheden in het zand aan te vegen met hun voet en de bunker zo netjes mogelijk achter te laten.

Desalniettemin zijn er in het algemeen veel sporen in de bunkers en hierdoor wordt het principe dat spelers onder gelijke omstandigheden qualifying scores kunnen inleveren aangetast.

Daarom nemen wij het advies over van de NGF om de volgende plaatselijke regel door te voeren. Deze regel is van kracht tot het moment dat er weer harken in de bunkers geplaatst mogen worden.

Verkorte vorm van de plaatselijke regel

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. 

 

_______________________________________________________________

Voor de mensen die de hele regel willen weten staat die hieronder:

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
  -dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  -dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e. Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

EIKENPROCESSIERUPSEN

PAS dus OP !

De brandharen van deze rupsen zijn gevaarlijk en kunnen irritatie van de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken.

 • Indien uw bal binnen 5 meter van een Eikenprocessierupsennest ligt mag u de situatie ontwijken volgens regel 16.2b. Deze local rule is zonder tegenbericht van kracht tot en met 31 juli 2020.

~~~~

Hoewel de bestrijdingsdienst is geweest, zijn er toch weer nesten van de eikenprocessierups op de baan gesignaleerd.

Mocht u een boom zien met een of meerdere , meld het dan bij binnenkomst aan het personeel. Dan kunnen zij de greenkeepers hierover informeren zodat er actie genomen kan worden.