Onze holes

Championship course (18 holes)

Legenda

Rough =
Water =
….

Hole 1

De DBS krijgt op deze hole 6 slagen, 4 om de green te bereiken en 2 om te putten en uit te holen. Met een lengte van 346 meter, zou je in 4 slagen van 90 meter (mits recht geslagen) op de green kunnen liggen. Voorwaar geen berenafstanden. Hetzelfde geldt voor de damesafstand van 317 meter (ongeveer 4 x 80 meter). Dus rustig afslaan met een ijzer 5, hetzelfde voor de tweede slag en met de derde slag lig je voor de green, twee putts en de 2 stablefordpunten zijn binnen. De valkuil voor de DBS hier is om meer afstand te willen maken. Door de (nog) onstabiliteit in het spel raak je dan links en rechts door de baan in problemen. Bomen, bosjes, lateraal water en “buiten de baan” liggen op de loer.
De BS moet met 3 slagen op de green liggen. Een afslag nabij de 200 meter marker (net voorbij het bosje op links, geeft een goede uitgangspositie voor een tweede slag voor de green. Met een goede chip of pitch-slag kan de vlag worden bereikt en ligt er een goede kans voor een par, anders de 2 putts voor de bogey. Het risico voor de BS ligt niet zozeer in de lengte van de baan, maar meer de breedte (of beter de smalte) en de dogleg. Er moet zeer recht worden geslagen, want lateraal water, buiten de baan en de bomen zijn de gevaren. En niet te vergeten het gevaar voor spelers op hole 2/11 als de mooie verre afslag met een onbedoelde slice op hun baan terechtkomt.

Hole 2

Ooit, lang geleden, was hole 2 een makkie. Daar kon je de punten op scoren. Er lag geen vijver tussen de afslagplaats en de green. En, och, als je afslag niet denderend was en de bal ruim voor de green ergens landde op de fairway, kon je met een chip en een put alsnog makkelijk par scoren. Maar die goeie oude tijd is niet meer.
Tussen de afslag plaats en de green ligt nu een vijver. Juist op de plek die voordien vaak de landingsplaats was voor de bal vanaf de afslagplaats. Deze waterhindernis maakt dan ook dat je de keuze moet maken: er vóór of erover.
Eerst iets over de afstanden bij hole 2 volgens het caddy-boekje. Voor de dames: 80 meter tot aan de vijver, 100 meter er overheen. Voor de heren 20 meter meer, dus 100 meter tot aan de vijver, 120 meter er overheen. Herinnert u zich nog de eisen, ter beoordeling van de Pro, waaraan u moest voldoen, voordat u prakrijkexamen mocht doen? Juist ja, 4 slagen van de vijf, redelijk recht vooruit, voor de dames 100 meter, voor de heren 120 meter. Dus hebt u ooit praktijkexamen gedaan, dan kunt u dit dus. Dit geldt voor zowel de DBS als de BS. Dus op hole 2 geldt voor de DBS en de BS, ga er voor en dus over de waterhindernis. Afhankelijk van de landingsplaats is het dan een chip en 1of 2 putts, dan wel 2 putts en bingo!

Hole 3

Natuurlijk, deze hole mag dan “makkelijk” zijn, maar velen zullen dan toch even wijzen op de tankgracht die dwars over de baan loopt. Of het bosje op links en natuurlijk de twee bunkers, die willekeurig in de fairway lijken gestrooid. Maar als je de baan goed indeelt, dan spelen deze hindernissen niet echt een rol. Vanaf de afslag gezien ligt de gracht op ruim 250 meter en de linker bunker op 180 meter. Neem nu de BS. Met een gemiddelde afslag ligt je net vóór de linker bunker, zeg maar op zo’n 150/160 meter ver. Dat betekent goed 100 meter van de voorkant van de gracht. Als je dan op zeker speelt, kun je met een ijzer 9 net voor de gracht gaan liggen. Vervolgens weer met een ijzer naar de green, twee putts en je bogey is binnen.
Voor de DBS ligt hier dus een ruime mogelijkheid voor 3 stablefordpunten. Immers ook voor de DBS geldt dat de afstand tot de gracht te overbruggen is met twee slagen.
Voor de afslag van de dames op hole 3 geldt een afstand tot de gracht van 245 meter. Eigenlijk dus ook met twee slagen te overbruggen en daarna met een ijzer naar de green.
Vanaf de damesafslag van hole 12 is de afstand tot de gracht 214 meter. Met een afslag van ongeveer 150 meter is er de mogelijkheid om met de tweede slag, nog 120 meter, naar de green te gaan. Voor de mannelijke “longhitter” geldt hetzelfde. Als met de afslag de bal ter hoogte van de linker fairway-bunker ligt, kun je met een tweede slag naar de green.
O ja, als je er voor kiest om met een tweede slag de bal voor de gracht te leggen, speel dan wat op links in de richting van de wintergreen. Je hebt dan geen last van de twee “beschermheren” van de green, t.w. de bunkers.

Hole 4

De stroke-index is 18 en daarmee is dit de “makkelijkste” hole van de hele baan. De afstanden vanaf de afslagen tot het midden van de green variëren van 92 meter (dames hole 3) tot 120 (heren hole 13). Allemaal afstanden die met één slag zijn te halen, voor zowel de dames als de heren. Ja wat moet je er nog meer over zeggen? Met één slag op de green, twee putts en je Par is binnen en zeker voor zowel de BS als de DBS dé hole om stablefordpunten te scoren.
Is er dan helemaal niets bijzonders of iets waar je toch op moet letten?
Jazeker, de green wordt op links beschermd door een langgerekte bunker, maar dat is op zich niets bijzonders. Nee het bijzondere is dat er vlak voor de green een z.g. grasbunker ligt . Als je een te hoog ijzer neemt en dus “tekort” komt om de green te halen, lig je bijna zeker in de grasbunker. Het gras in die bunker is tamelijk stug en met een ijzer 7 chippen geeft niet altijd het gewenste resultaat. Mocht je dus onverhoopt dar terechtkomen, neem dan een (sand)wedge om met een mooie chip vlak naast de pin te landen. Daarna concentreren op de putt…. En je komt er alsnog met een par af.

Hole 5

Hole 5 is de langste hole van de Breuninkhof. Met een lengte van 456 meter van de heren-tee en 394 meter vanaf de dames-tee, moet een forse afstand worden overbrugd. Reken daarbij de geringe breedte en de dogleg naar links, voorwaar een uitdagende hole.
De stroke-index van hole 5 is 14. Het is dus wel een uitdagende hole, maar geen bijzonder moeilijke hole. Wat maakt deze hole dan lastig of moeilijk. Allereerst is dat de afstand. Het is een lange hole, maar recht toe recht aan tot de laatste 80 meter. De green ligt namelijk een beetje verborgen achter een groepje bomen op links op zo’n 80 meter van de green. Aan de rechterkant op ongeveer 70 meter van de green staat een majestueuze berk en er is als het ware een doorgang van 20 meter breed geschapen.
Met een mooie afslag komt de bal zo halverwege de bosdoorgang. Met een tweede slag voorbij de fairwaybunkers. En dan met de derde slag richting majestueuze berk. Natuurlijk niet net erachter, maar genoeg om het bosje op links te ontwijken. En als je vergenoeg op rechts ligt, dan heb je ook geen last van de bunker die voor de green ligt. Zoals hierboven al gezegd, de green is relatief klein en “buiten de baan” ligt vrij dicht achter de green. Dus maak een goede keuze van stok voor de approach. Twee putts en je score is binnen. Voor de dames is het niet veel anders. Ook hier geldt: blijf een beetje aan de rechterkant van de baan. De afslag halverwege het bos, dan net voorbij de bunkers, richting berk, etc.
De DBS heeft het iets makkelijker. Met 5 slagen (van elk 456:5=91 meter) kun je op de green komen. Ook hier geldt dat je aanvankelijk het midden van de baan kunt aanhouden, maar als je eenmaal bij de fairwaybunkers bent, speel dan de bal meer naar de rechterkant van de baan. Blijf weg van het bosje links, want erover heenslaan kan natuurlijk, maar vereist toch enige slagvastheid. Ook hier is het voor de dames niet veel anders in 5 slagen op de green (394:5=79 meter) is een zeer haalbare kaart. Twee putts en je punten zijn binnen.

Hole 6

Met een stroke-index van 8 behoort deze par 4 tot een van de meer moeilijke holes. Niet alleen de afstand van 371 voor de heren en 317 meter voor de dames, maar de hole begint met een brede fairway en gaat dan over naar een smalle doorgang tussen de stroken bos. En daarnaast de verschillende ligging van de afslagplaats voor de dames.
Bij de afslagplaats van de heren op 6 ligt een bijzonder stukje natuur. Dit gebied ligt in de waterhindernis en wordt gemarkeerd door gaas en palen met groen koppen. Het is “verboden gebied” om van uit te spelen, want hier groeit een bijzonder orchidee en wel de Wilde Riet Orchis (Dactylorhiza majalis). In het caddyboekje staat een fraaie foto. Binnenkort zal de orchis weer te bewonderen zijn, want zijn bloeitijd is mei/juni. Op de afslagplaats van 6 word je niet gehinderd door dit kwetsbare milieu.
Nu hole 6 zelf. Voor de heren DBS is de afstand naar de hole 371 meter en om met vier slagen op de green te komen, betekent dat afstanden van ruim 90 meter per slag. De BS moet het in drie slagen overbruggen en dus telkenmale ruim 120 m per slag maken. Het lijkt dus niet al te moeilijk, maar waar zit de moeilijkheid in? Het zit ‘m in de baanconstructie. Vanaf de afslag kijk je uit op een brede fairway. De schijn bedriegt weliswaar, maar dat is de indruk die de hole wekt. En dan is er ineens een doorgang tussen de stroken bos met een breedte van ongeveer 25 meter. Dus lig je teveel op rechts (slice) dan moet je kiezen of je verder gaat over 5 of tussen de bomen door terug naar midden van de fairway. En lig je teveel op links, dan heb je kans dat je met een mooi schot toch in de bosstrook tussen 5 en 6 beland. En het mag duidelijk zijn dat voor spelers met een slagafstand van over de 200 meter de nauwe doorgang deze hole lastig maakt.

Hole 7

Met stroke-index 2 is hole 7 de op een na moeilijkste hole van de baan. En niet onterecht. Voor een par 4 is de afstand van 421 meter voor de heren en 357 voor de dames niet eenvoudig te overbruggen met twee slagen. Daarnaast is de breedte, of moet je juist stellen de smalte, hier de grote uitdagende factor in combinatie met het maken van afstand.
Op de herenafslag van 7 kun je heel in de verte de vlag ontwaren. Zoals gezegd, 421 meter verderop.
Maar vermoedelijk is het niet alleen de afstand, die deze hole op het eerste gezicht spannend maakt, maar de fuik van bomen en struiken die ongeveer 40 meter vanaf de afslag zichtbaar is. Daar moet je tussendoor, voordat je op de niet al te brede fairway komt. De BS, die met drie slagen op de green zou moeten landen, moet met elke slag minstens 140 meter slaan. Dit betekent dat zijn tweede slag dus minimaal naast de linker fairway-bunker moet liggen. En dan komt de psychologische barrière van het strand met de daarachter liggende waterpartij. En lig je een beetje rechts op de fairway, dan is er ook nog een bunker te “nemen”.
De DBS heeft het hier beduidend makkelijker. Weliswaar moet hij ook door de fuik aan het begin, maar met slagen van ongeveer 105 meter, kan hij na zijn tweede slag, net uit het bos liggen en met een welgemikte slag kan hij de bal mooi op links neerleggen, zo ongeveer ter hoogte van de damesafslag van 6. En dan met een ijzer 9 of wedge naar de green, geen last van de bunker, waarna nog twee (misschien maar één) puts en de punten zijn binnen.
De damesafslag ligt net voorbij de hierboven besproken fuik. Daarmee is weliswaar een hobbel minder te nemen voor de dames, maar de afstand van 357 meteris in combinatie met de breedte van de fairway tussen de bosstroken, zeer uitdagend.
De BS heeft twee slagen om voor de waterhindernis te liggen. Natuurlijk aan de linkerkant als het lukt. Dat betekent ongeveer 135 meter per slag. Daarna nog een slag van ongeveer 90 over het strand en het water en dan lig je op de green. De DBS hoeft slechts slagen met een afstand van 90 meter te maken om met drie slagen voor de waterhindernis liggen. Voor hole 16 zijn de afstanden ongeveer 85 meter pers slag voor hetzelfde resultaat. Stel nu, dat je een ongelukkige slag maakt en ondanks je goede voornemen, toch ergens op het strand van de waterhindernis ligt. Wat nu? Volgens de regels lig je in een waterhindernis (gele palen) en heb je drie mogelijkheden om verder te gaan, t.w. de bal spelen zonder straf, terug naar de plaats van slaan of terug in verlengde van de hole zonder beperking van afstand, in beide laatste gevallen met een strafslag. Stel dat je er voor wilt kiezen om geen strafslag te nemen en dus de bal te spelen vanuit de hindernis. Houd dan rekening met het volgende: weet welke afstand je slaat met je wedge of ijzer 9. Je moet de bal “clean” raken dus niet al te veel zand meenemen, want anders beland je alsnog in het water. En vergeet niet dat je de grond van de hindernis niet mag aanraken, tenzij in de neerwaartse slag. Kijk ook naar de ligging van de bal. Het strand ligt vol voetstappen en ligt de bal daar in … neem dan toch maar een strafslag en drop in het verlengde van de vlag, want die positie is bepaald geen gemakkelijke.

Hole 8

Dat de stroke-index zo hoog is, komt omdat er weinig moeilijke situaties zijn. Geen waterhindernis en geen dogleg. Wel een aantal bunkers binnen 100 meter van de green, maar die liggen erg aan de linkerzijde en zodoende is er genoeg ruimte over op de fairway. En in vergelijking met bijvoorbeeld hole 7 is de fairway breed te noemen.
De BS kan na de slag waarbij hij de fairway bereikt, een rustige tweede slag maken, die landt ter hoogte van de nu nog jonge lariksaanplant aan de linkerzijde. Daarna weer een rustige slag ter hoogte van de fairwaybunker en daarna met een goed gekozen ijzer naar de green. Twee putts en je 6 slagen zijn binnen. Voor de DBS is het nog makkelijker. Met een gemiddelde afstand per slag van ongeveer 90 meter ligt hij met vijf slagen op de green, twee putts en voila!. O ja, de eerste slag moet bij voorkeur wel op de fairway landen, dus wel iets meer dan 110 meter!
De damesafslag ligt rechts aan het begin van de hole. Echter door de breedte van de fairway is er geen bijzondere techniek vereist voor de afslag. Gewoon rechtuit richting green.
Dus voor de BS gemiddelde afslagen van 95 tot 100 meter en je ligt op de green. De DBS kan het doen met afstanden van ongeveer 80 meter en de afstand van de afslag plaats tot de fairway is, in tegenstelling tot de herenafslag, makkelijk te overbruggen.
Er is iets wonderlijks aan de hand met de afslag op deze holes. Daar waar veel spelers een “slice” hebben bij hun afslag, hoor je regelmatig dat er op hole 8/17 de bal vaak out of bounds vliegt (dus “gehookt” wordt). En hoe komt dat toch? Het trefwoord hiervoor is: oplijnen! Of beter gezegd, verkeerd oplijnen. De vrees om de bal out of bounds te slaan, maakt dat je bij het oplijnen een te gesloten stand inneemt (voor rechtshandigen: je linkervoet staat verder naar voren dan je rechtervoet, bij de gewenste lijn!). En als je dan recht uit wilt slaan, vliegt de bal naar links en dus out of bounds. Als dit zich vaker voordoet, moet je misschien een lesje boeken bij de Pro. Oplijnen is een van de moeilijkste aspecten van het golfspel.

Hole 9

Met een stroke-index van 8 behoort deze par 4 tot een van de meer moeilijke holes. Niet alleen de afstand van 371 voor de heren en 317 meter voor de dames, maar de hole begint met een brede fairway en gaat dan over naar een smalle doorgang tussen de stroken bos. En daarnaast de verschillende ligging van de afslagplaats voor de dames.
Bij de afslagplaats van de heren op 6 ligt een bijzonder stukje natuur. Dit gebied ligt in de waterhindernis en wordt gemarkeerd door gaas en palen met groen koppen. Het is “verboden gebied” om van uit te spelen, want hier groeit een bijzonder orchidee en wel de Wilde Riet Orchis (Dactylorhiza majalis). In het caddyboekje staat een fraaie foto. Binnenkort zal de orchis weer te bewonderen zijn, want zijn bloeitijd is mei/juni. Op de afslagplaats van 6 word je niet gehinderd door dit kwetsbare milieu.
Nu hole 6 zelf. Voor de heren DBS is de afstand naar de hole 371 meter en om met vier slagen op de green te komen, betekent dat afstanden van ruim 90 meter per slag. De BS moet het in drie slagen overbruggen en dus telkenmale ruim 120 m per slag maken. Het lijkt dus niet al te moeilijk, maar waar zit de moeilijkheid in? Het zit ‘m in de baanconstructie. Vanaf de afslag kijk je uit op een brede fairway. De schijn bedriegt weliswaar, maar dat is de indruk die de hole wekt. En dan is er ineens een doorgang tussen de stroken bos met een breedte van ongeveer 25 meter. Dus lig je teveel op rechts (slice) dan moet je kiezen of je verder gaat over 5 of tussen de bomen door terug naar midden van de fairway. En lig je teveel op links, dan heb je kans dat je met een mooi schot toch in de bosstrook tussen 5 en 6 beland. En het mag duidelijk zijn dat voor spelers met een slagafstand van over de 200 meter de nauwe doorgang deze hole lastig maakt.

Hole 10

De DBS krijgt op deze hole 6 slagen, 4 om de green te bereiken en 2 om te putten en uit te holen. Met een lengte van 346 meter, zou je in 4 slagen van 90 meter (mits recht geslagen) op de green kunnen liggen. Voorwaar geen berenafstanden. Hetzelfde geldt voor de damesafstand van 317 meter (ongeveer 4 x 80 meter). Dus rustig afslaan met een ijzer 5, hetzelfde voor de tweede slag en met de derde slag lig je voor de green, twee putts en de 2 stablefordpunten zijn binnen. De valkuil voor de DBS hier is om meer afstand te willen maken. Door de (nog) onstabiliteit in het spel raak je dan links en rechts door de baan in problemen. Bomen, bosjes, lateraal water en “buiten de baan” liggen op de loer.
De BS moet met 3 slagen op de green liggen. Een afslag nabij de 200 meter marker (net voorbij het bosje op links, geeft een goede uitgangspositie voor een tweede slag voor de green. Met een goede chip of pitch-slag kan de vlag worden bereikt en ligt er een goede kans voor een par, anders de 2 putts voor de bogey. Het risico voor de BS ligt niet zozeer in de lengte van de baan, maar meer de breedte (of beter de smalte) en de dogleg. Er moet zeer recht worden geslagen, want lateraal water, buiten de baan en de bomen zijn de gevaren. En niet te vergeten het gevaar voor spelers op hole 2/11 als de mooie verre afslag met een onbedoelde slice op hun baan terechtkomt.

Hole 11

Ooit, lang geleden, was hole 2/11 een makkie. Daar kon je de punten op scoren. Er lag geen vijver tussen de afslagplaats en de green. En, och, als je afslag niet denderend was en de bal ruim voor de green ergens landde op de fairway, kon je met een chip en een put alsnog makkelijk par scoren. Maar die goeie oude tijd is niet meer.
Tussen de afslag plaats en de green ligt nu een vijver. Juist op de plek die voordien vaak de landingsplaats was voor de bal vanaf de afslagplaats. Deze waterhindernis maakt dan ook dat je de keuze moet maken: er vóór of erover.
Eerst iets over de afstanden bij hole 2/11 volgens het caddy-boekje. Voor de dames: 80 meter tot aan de vijver, 100 meter er overheen. Voor de heren 20 meter meer, dus 100 meter tot aan de vijver, 120 meter er overheen. Herinnert u zich nog de eisen, ter beoordeling van de Pro, waaraan u moest voldoen, voordat u prakrijkexamen mocht doen? Juist ja, 4 slagen van de vijf, redelijk recht vooruit, voor de dames 100 meter, voor de heren 120 meter. Dus hebt u ooit praktijkexamen gedaan, dan kunt u dit dus. Dit geldt voor zowel de DBS als de BS. Dus op hole 2 geldt voor de DBS en de BS, ga er voor en dus over de waterhindernis. Afhankelijk van de landingsplaats is het dan een chip en 1of 2 putts, dan wel 2 putts en bingo!

Hole 12

Natuurlijk, deze hole mag dan “makkelijk” zijn, maar velen zullen dan toch even wijzen op de tankgracht die dwars over de baan loopt. Of het bosje op links en natuurlijk de twee bunkers, die willekeurig in de fairway lijken gestrooid. Maar als je de baan goed indeelt, dan spelen deze hindernissen niet echt een rol. Vanaf de afslag gezien ligt de gracht op ruim 250 meter en de linker bunker op 180 meter. Neem nu de BS. Met een gemiddelde afslag ligt je net vóór de linker bunker, zeg maar op zo’n 150/160 meter ver. Dat betekent goed 100 meter van de voorkant van de gracht. Als je dan op zeker speelt, kun je met een ijzer 9 net voor de gracht gaan liggen. Vervolgens weer met een ijzer naar de green, twee putts en je bogey is binnen.
Voor de DBS ligt hier dus een ruime mogelijkheid voor 3 stablefordpunten. Immers ook voor de DBS geldt dat de afstand tot de gracht te overbruggen is met twee slagen.
Voor de afslag van de dames op hole 3 geldt een afstand tot de gracht van 245 meter. Eigenlijk dus ook met twee slagen te overbruggen en daarna met een ijzer naar de green.
Vanaf de damesafslag van hole 12 is de afstand tot de gracht 214 meter. Met een afslag van ongeveer 150 meter is er de mogelijkheid om met de tweede slag, nog 120 meter, naar de green te gaan. Voor de mannelijke “longhitter” geldt hetzelfde. Als met de afslag de bal ter hoogte van de linker fairway-bunker ligt, kun je met een tweede slag naar de green.
O ja, als je er voor kiest om met een tweede slag de bal voor de gracht te leggen, speel dan wat op links in de richting van de wintergreen. Je hebt dan geen last van de twee “beschermheren” van de green, t.w. de bunkers.

Hole 13

De stroke-index is 18 en daarmee is dit de “makkelijkste” hole van de hele baan. De afstanden vanaf de afslagen tot het midden van de green variëren van 92 meter (dames hole 3) tot 120 (heren hole 13). Allemaal afstanden die met één slag zijn te halen, voor zowel de dames als de heren. Ja wat moet je er nog meer over zeggen? Met één slag op de green, twee putts en je Par is binnen en zeker voor zowel de BS als de DBS dé hole om stablefordpunten te scoren.
Is er dan helemaal niets bijzonders of iets waar je toch op moet letten?
Jazeker, de green wordt op links beschermd door een langgerekte bunker, maar dat is op zich niets bijzonders. Nee het bijzondere is dat er vlak voor de green een z.g. grasbunker ligt . Als je een te hoog ijzer neemt en dus “tekort” komt om de green te halen, lig je bijna zeker in de grasbunker. Het gras in die bunker is tamelijk stug en met een ijzer 7 chippen geeft niet altijd het gewenste resultaat. Mocht je dus onverhoopt dar terechtkomen, neem dan een (sand)wedge om met een mooie chip vlak naast de pin te landen. Daarna concentreren op de putt…. En je komt er alsnog met een par af.

Hole 14

Hole 5/14 is de langste hole van de Breuninkhof. Met een lengte van 456 meter van de heren-tee en 394 meter vanaf de dames-tee, moet een forse afstand worden overbrugd. Reken daarbij de geringe breedte en de dogleg naar links, voorwaar een uitdagende hole.
De stroke-index van hole 5 is 14. Het is dus wel een uitdagende hole, maar geen bijzonder moeilijke hole. Wat maakt deze hole dan lastig of moeilijk. Allereerst is dat de afstand. Het is een lange hole, maar recht toe recht aan tot de laatste 80 meter. De green ligt namelijk een beetje verborgen achter een groepje bomen op links op zo’n 80 meter van de green. Aan de rechterkant op ongeveer 70 meter van de green staat een majestueuze berk en er is als het ware een doorgang van 20 meter breed geschapen.
Met een mooie afslag komt de bal zo halverwege de bosdoorgang. Met een tweede slag voorbij de fairwaybunkers. En dan met de derde slag richting majestueuze berk. Natuurlijk niet net erachter, maar genoeg om het bosje op links te ontwijken. En als je vergenoeg op rechts ligt, dan heb je ook geen last van de bunker die voor de green ligt. Zoals hierboven al gezegd, de green is relatief klein en “buiten de baan” ligt vrij dicht achter de green. Dus maak een goede keuze van stok voor de approach. Twee putts en je score is binnen. Voor de dames is het niet veel anders. Ook hier geldt: blijf een beetje aan de rechterkant van de baan. De afslag halverwege het bos, dan net voorbij de bunkers, richting berk, etc.
De DBS heeft het iets makkelijker. Met 5 slagen (van elk 456:5=91 meter) kun je op de green komen. Ook hier geldt dat je aanvankelijk het midden van de baan kunt aanhouden, maar als je eenmaal bij de fairwaybunkers bent, speel dan de bal meer naar de rechterkant van de baan. Blijf weg van het bosje links, want erover heenslaan kan natuurlijk, maar vereist toch enige slagvastheid. Ook hier is het voor de dames niet veel anders in 5 slagen op de green (394:5=79 meter) is een zeer haalbare kaart. Twee putts en je punten zijn binnen.

Hole 15

Met een stroke-index van 8 behoort deze par 4 tot een van de meer moeilijke holes. Niet alleen de afstand van 371 voor de heren en 317 meter voor de dames, maar de hole begint met een brede fairway en gaat dan over naar een smalle doorgang tussen de stroken bos. En daarnaast de verschillende ligging van de afslagplaats voor de dames.
Bij de afslagplaats van de heren op 6/15 ligt een bijzonder stukje natuur. Dit gebied ligt in de waterhindernis en wordt gemarkeerd door gaas en palen met groen koppen. Het is “verboden gebied” om van uit te spelen, want hier groeit een bijzonder orchidee en wel de Wilde Riet Orchis (Dactylorhiza majalis). In het caddyboekje staat een fraaie foto. Binnenkort zal de orchis weer te bewonderen zijn, want zijn bloeitijd is mei/juni. Op de afslagplaats van 6/15 word je niet gehinderd door dit kwetsbare milieu.
Nu hole 6/15 zelf. Voor de heren DBS is de afstand naar de hole 371 meter en om met vier slagen op de green te komen, betekent dat afstanden van ruim 90 meter per slag. De BS moet het in drie slagen overbruggen en dus telkenmale ruim 120 m per slag maken. Het lijkt dus niet al te moeilijk, maar waar zit de moeilijkheid in? Het zit ‘m in de baanconstructie. Vanaf de afslag kijk je uit op een brede fairway. De schijn bedriegt weliswaar, maar dat is de indruk die de hole wekt. En dan is er ineens een doorgang tussen de stroken bos met een breedte van ongeveer 25 meter. Dus lig je teveel op rechts (slice) dan moet je kiezen of je verder gaat over 5 of tussen de bomen door terug naar midden van de fairway. En lig je teveel op links, dan heb je kans dat je met een mooi schot toch in de bosstrook tussen 5 en 6 beland. En het mag duidelijk zijn dat voor spelers met een slagafstand van over de 200 meter de nauwe doorgang deze hole lastig maakt.

Hole 16

Met stroke-index 2 is hole 7 de op een na moeilijkste hole van de baan. En niet onterecht. Voor een par 4 is de afstand van 421 meter voor de heren en 357 voor de dames niet eenvoudig te overbruggen met twee slagen. Daarnaast is de breedte, of moet je juist stellen de smalte, hier de grote uitdagende factor in combinatie met het maken van afstand.
Op de herenafslag van 7 kun je heel in de verte de vlag ontwaren. Zoals gezegd, 421 meter verderop.
Maar vermoedelijk is het niet alleen de afstand, die deze hole op het eerste gezicht spannend maakt, maar de fuik van bomen en struiken die ongeveer 40 meter vanaf de afslag zichtbaar is. Daar moet je tussendoor, voordat je op de niet al te brede fairway komt. De BS, die met drie slagen op de green zou moeten landen, moet met elke slag minstens 140 meter slaan. Dit betekent dat zijn tweede slag dus minimaal naast de linker fairway-bunker moet liggen. En dan komt de psychologische barrière van het strand met de daarachter liggende waterpartij. En lig je een beetje rechts op de fairway, dan is er ook nog een bunker te “nemen”.
De DBS heeft het hier beduidend makkelijker. Weliswaar moet hij ook door de fuik aan het begin, maar met slagen van ongeveer 105 meter, kan hij na zijn tweede slag, net uit het bos liggen en met een welgemikte slag kan hij de bal mooi op links neerleggen, zo ongeveer ter hoogte van de damesafslag van 6. En dan met een ijzer 9 of wedge naar de green, geen last van de bunker, waarna nog twee (misschien maar één) puts en de punten zijn binnen.
De damesafslag ligt net voorbij de hierboven besproken fuik. Daarmee is weliswaar een hobbel minder te nemen voor de dames, maar de afstand van 357 meteris in combinatie met de breedte van de fairway tussen de bosstroken, zeer uitdagend.
De BS heeft twee slagen om voor de waterhindernis te liggen. Natuurlijk aan de linkerkant als het lukt. Dat betekent ongeveer 135 meter per slag. Daarna nog een slag van ongeveer 90 over het strand en het water en dan lig je op de green. De DBS hoeft slechts slagen met een afstand van 90 meter te maken om met drie slagen voor de waterhindernis liggen. Voor hole 16 zijn de afstanden ongeveer 85 meter pers slag voor hetzelfde resultaat. Stel nu, dat je een ongelukkige slag maakt en ondanks je goede voornemen, toch ergens op het strand van de waterhindernis ligt. Wat nu? Volgens de regels lig je in een waterhindernis (gele palen) en heb je drie mogelijkheden om verder te gaan, t.w. de bal spelen zonder straf, terug naar de plaats van slaan of terug in verlengde van de hole zonder beperking van afstand, in beide laatste gevallen met een strafslag. Stel dat je er voor wilt kiezen om geen strafslag te nemen en dus de bal te spelen vanuit de hindernis. Houd dan rekening met het volgende: weet welke afstand je slaat met je wedge of ijzer 9. Je moet de bal “clean” raken dus niet al te veel zand meenemen, want anders beland je alsnog in het water. En vergeet niet dat je de grond van de hindernis niet mag aanraken, tenzij in de neerwaartse slag. Kijk ook naar de ligging van de bal. Het strand ligt vol voetstappen en ligt de bal daar in … neem dan toch maar een strafslag en drop in het verlengde van de vlag, want die positie is bepaald geen gemakkelijke.

Hole 17

Dat de stroke-index zo hoog is, komt omdat er weinig moeilijke situaties zijn. Geen waterhindernis en geen dogleg. Wel een aantal bunkers binnen 100 meter van de green, maar die liggen erg aan de linkerzijde en zodoende is er genoeg ruimte over op de fairway. En in vergelijking met bijvoorbeeld hole 7 is de fairway breed te noemen.
De BS kan na de slag waarbij hij de fairway bereikt, een rustige tweede slag maken, die landt ter hoogte van de nu nog jonge lariksaanplant aan de linkerzijde. Daarna weer een rustige slag ter hoogte van de fairwaybunker en daarna met een goed gekozen ijzer naar de green. Twee putts en je 6 slagen zijn binnen. Voor de DBS is het nog makkelijker. Met een gemiddelde afstand per slag van ongeveer 90 meter ligt hij met vijf slagen op de green, twee putts en voila!. O ja, de eerste slag moet bij voorkeur wel op de fairway landen, dus wel iets meer dan 110 meter!
De damesafslag ligt rechts aan het begin van de hole. Echter door de breedte van de fairway is er geen bijzondere techniek vereist voor de afslag. Gewoon rechtuit richting green.
Dus voor de BS gemiddelde afslagen van 95 tot 100 meter en je ligt op de green. De DBS kan het doen met afstanden van ongeveer 80 meter en de afstand van de afslag plaats tot de fairway is, in tegenstelling tot de herenafslag, makkelijk te overbruggen.
Er is iets wonderlijks aan de hand met de afslag op deze holes. Daar waar veel spelers een “slice” hebben bij hun afslag, hoor je regelmatig dat er op hole 8/17 de bal vaak out of bounds vliegt (dus “gehookt” wordt). En hoe komt dat toch? Het trefwoord hiervoor is: oplijnen! Of beter gezegd, verkeerd oplijnen. De vrees om de bal out of bounds te slaan, maakt dat je bij het oplijnen een te gesloten stand inneemt (voor rechtshandigen: je linkervoet staat verder naar voren dan je rechtervoet, bij de gewenste lijn!). En als je dan recht uit wilt slaan, vliegt de bal naar links en dus out of bounds. Als dit zich vaker voordoet, moet je misschien een lesje boeken bij de Pro. Oplijnen is een van de moeilijkste aspecten van het golfspel.

Hole 18

Met een stroke-index van 8 behoort deze par 4 tot een van de meer moeilijke holes. Niet alleen de afstand van 371 voor de heren en 317 meter voor de dames, maar de hole begint met een brede fairway en gaat dan over naar een smalle doorgang tussen de stroken bos. En daarnaast de verschillende ligging van de afslagplaats voor de dames.
Bij de afslagplaats van de heren op 6 ligt een bijzonder stukje natuur. Dit gebied ligt in de waterhindernis en wordt gemarkeerd door gaas en palen met groen koppen. Het is “verboden gebied” om van uit te spelen, want hier groeit een bijzonder orchidee en wel de Wilde Riet Orchis (Dactylorhiza majalis). In het caddyboekje staat een fraaie foto. Binnenkort zal de orchis weer te bewonderen zijn, want zijn bloeitijd is mei/juni. Op de afslagplaats van 6 word je niet gehinderd door dit kwetsbare milieu.
Nu hole 6 zelf. Voor de heren DBS is de afstand naar de hole 371 meter en om met vier slagen op de green te komen, betekent dat afstanden van ruim 90 meter per slag. De BS moet het in drie slagen overbruggen en dus telkenmale ruim 120 m per slag maken. Het lijkt dus niet al te moeilijk, maar waar zit de moeilijkheid in? Het zit ‘m in de baanconstructie. Vanaf de afslag kijk je uit op een brede fairway. De schijn bedriegt weliswaar, maar dat is de indruk die de hole wekt. En dan is er ineens een doorgang tussen de stroken bos met een breedte van ongeveer 25 meter. Dus lig je teveel op rechts (slice) dan moet je kiezen of je verder gaat over 5 of tussen de bomen door terug naar midden van de fairway. En lig je teveel op links, dan heb je kans dat je met een mooi schot toch in de bosstrook tussen 5 en 6 beland. En het mag duidelijk zijn dat voor spelers met een slagafstand van over de 200 meter de nauwe doorgang deze hole lastig maakt.

Par 3 course (9 holes)

Legenda

Rough =
Water =
….

Hole 1

Hole 2

Hole 3

Hole 4

….

Hole 5

….

Hole 6

Hole 7

Hole 8

Hole 9