Bestuur


Het bestuur van de golfclub bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, de voorzitter van de Wedstrijdcommissie en de voorzitter van de Handicap en Regelcommissie. Het bestuur komt maandelijks bijeen. Tenminste éénmaal per jaar wordt er volgens de Statuten een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden; in de afgelopen jaren zijn er steeds twee ALV’s geweest, één in april en één in december.

Een delegatie uit het bestuur hebben periodiek een overleg met HGE, dit overleg heet Commissie van Overleg (CVO).

De ledenadministratie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging, maar wordt uitgevoerd door HGE (ledenadministratie@hgegolf.nl). Het bestuur bestaat per 2021 uit:
 
Jeanne Dikkers-de Vries Reilingh         Voorzitter      voorzitter@debreuninkhof.nl
Hennie Duijts Secretaris secretariaat@debreuninkhof.nl
Rob Verhoeven Penningmeester penningmeester@debreuninkhof.nl
Casper Moerbeek Handicap en Regel Commissie hr@debreuninkhof.nl
Ton Ellenbroek Wedstrijd Commissie