Vereniging op De Breuninkhof

 
Het contract waarmee de samenwerking tussen HGE (Hollandsche Golfbaan Exploitatiemaatschappij, eigenaar van De Breuninkhof) en de vereniging is vastgelegd, loopt af per eind 2021.

Ondanks de vele gesprekken die ik samen met het bestuur van de vereniging heb gehad, zijn we nog niet tot een overeenstemming gekomen. Dat is jammer. En ik begrijp dat dit onrust onder leden kan geven. Sommige leden voelen zich immers al jaren onderdeel van een hechte club, en ik begrijp dat er angst kan zijn dat dit kan wegvallen.
 
De soep zal waarschijnlijk (of hopelijk) echter niet zo heet worden gegeten …

Want hoewel we geen overeenstemming hebben over de formele structuur en bevoegdheden van de vereniging, zijn we het natuurlijk wel eens over de belangrijkste rol van een golfvereniging: de sociale functie. Een golfvereniging wil immers activiteiten voor haar leden organiseren. En HGE heeft (op al haar golfbanen) behoefte aan een sociale structuur (club), om alle golfers een thuisgevoel te geven.

In onze ideale situatie is dit een club waar iedereen bij hoort en iedereen zich thuis voelt. Een club die activiteiten organiseert voor alle soorten golfers. Een club waar iedereen iets kan en mag organiseren. Een club waar iedereen gelijk is en mensen betalen voor eigen gebruik (deelname aan activiteiten). Dit laatste om drempels om bij een club te horen zo klein mogelijk te maken.

De rol van HGE is dan weer om deze activiteiten en vrijwilligers te faciliteren; tijden voor groepsactiviteiten vrij te houden en vrijwilligers te ondersteunen in hun taken.
 
Het bestuur van de vereniging zal haar afwegingen met de leden delen tijdens de algemene ledenvergadering. Als exploitant zijn we natuurlijk bereid om ons verhaal te vertellen en alle vragen te beantwoorden; in het najaar hebben we hiervoor een voorlichtingsavond. Ook vragen over het nieuwe tariefmodel kunnen we hier beantwoorden.