Berekening stand golfer | golfster van het jaar

01-03-2021

Voor de stand van de golfer van het jaar kunnen punten worden behaald op basis van de positie in een wedstrijd, maar ook op basis van de Stableford-score. Op deze laatste score werd de afgelopen jaren een reductie toegepast voor handicappers van 36 en hoger.

De DB WECO heeft besloten dit met ingang van 2021 niet meer toe te passen, waardoor ook hoge handicappers de volledige punten horend bij hun Stableford-score zullen ontvangen.

We denken dat hiermee een eerlijker puntentoekenning zal plaatsvinden.
 
Berekening stand golfer | golfster van het jaar

« Terug