Eiken processierups

15-06-2022

Helaas hebben we er op De Breuninkhof ook mee te maken .. de Eikenprocessierups.

Ze zitten van half mei tot begin juli vooral in eiken en gaan ‘s nachts in groepen (in processie) op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Eikenbomen met processierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten: dichte spinsels van vervellingshuidjes, uitwerpselen en brandharen.

De brandharen (ook wel netelharen genoemd) kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Contact met brandharen van de rupsen kan de huid, ogen en luchtwegen irriteren. Onderschat het gevaar niet en blijf uit de buurt van eiken waarin de rupsen zitten. Je herkent de bomen aan een lint dat we er omheen gespannen hebben.

Er geldt een tijdelijke plaatselijke regel: komt je bal na een slag binnen 5 meter van een rupsennest te liggen … dan mag je de situatie ontwijken volgens regel 16.2b.

Lees verder, klik hier.
Eiken processierups

« Terug