NIEUW TARIEFMODEL

 
Vanaf 2022 zullen we een nieuw tariefmodel op De Breuninkhof introduceren.

We hebben hiervoor twee redenen:
 
De eerste reden: het oude model werkt niet meer
Het traditionele tariefmodel dat opgebouwd is rond het onbeperkte speelrecht, is op veel banen niet meer houdbaar. Dit model is vooral gunstig voor de zgn. veelspelers, waarvan de omzet per ronde onder de kostprijs uitkomt.
Toen er nog voldoende aanwas van laagfrequente spelers was (= hoge omzet per ronde), kwam het geheel bedrijfseconomisch nog redelijk uit. Deze aanwas is er echter niet meer op veel banen en het model is daarmee een knelpunt geworden voor een gezonde exploitatie.

Op onze banen werken we daarom met een gedifferentieerd tariefmodel dat en in de praktijk goed blijkt te werken. De NGF bevestigt inmiddels onze inzichten. Hieronder een managementsamenvatting van een onderzoek dat vorig jaar is gepubliceerd.

(Klik op afbeelding voor vergroting)

 
En via deze link een artikel https://www.ngf.nl/caddie/besturen-in-golf/aanbod-verschillende-lidmaatschapsvormen-hard-nodig
 
De tweede reden: het oude model is niet eerlijk
Zelfs als er genoeg golfers zijn te vinden die weinig golfen en bereid zijn een hoge prijs per ronde te betalen om daarmee andere golfers te faciliteren (subsidiëren), dan nog vinden wij dit geen acceptabel model. Omdat het niet eerlijk is.
 
Op onze banen willen we eerlijke tariefmodellen, waarbij iedereen een normale prijs betaalt voor zijn of haar ronde golf. Hierdoor kunnen we golf voor iedereen betaalbaar houden en golf in continuïteit aanbieden.
 
Enkele misverstanden op een rijtje
 • ‘De veelspelers compenseren het tekort aan omzet met de marge op hun horecabesteding’. 
  Dit is een hardnekkige denkfout. Ten eerste besteden veelspelers doorgaans minder dan bijv. greenfeespelers. Ten tweede: een starttijd in prime time zal door een andere golfer bezet worden als de veelspeler een keer niet speelt. Deze andere speler besteedt ook in de horeca. Het argument gaat alleen beperkt op voor starttijden en horecaconsumptie in daluren.
   
 • ‘Met een gedifferentieerd model is er geen ruimte voor activiteiten en gezelligheid’.
  De vorm van het speelrecht staat geheel los van de ‘sociale schil’ die clubactiviteiten bieden aan de golfers die daar behoefte aan hebben. Ook heeft een vereniging geen exclusiviteit op sociale kwaliteit. Wel geldt dat elke ronde telt dus ook bij activiteiten. 
   
 • 'De veelspelers zijn ook de onmisbare vrijwilligers die tijd en energie in ‘hun club’ steken'.
  Dit is, in z’n algemeenheid, niet zo en - voor zover het opgaat-, weegt de upside niet op tegen de downside (rondes onder kostprijs). 
 
De laatste hobbel: het eigen belang
‘Veelspelers’ moeten meer gaan betalen. Dat is inderdaad zo. Maar wij merken inmiddels ook dat zij minder bezwaard hun rondjes lopen in de wetenschap dat deze ook door hen zelf betaald worden en dat ze daarmee bijdragen aan een eerlijke en duurzame exploitatie. Sommigen gaan weg en gaan op zoek naar een baan of club waar hun rondjes medegefinancierd worden door laag-frequente spelers en de greenfeespelers. Hiermee is het probleem van veelspelers die te weinig betalen voor een ronde golf niet weg, het verplaatst zich alleen naar een andere golflocatie.
 
Overigens is de verwachting dat in ons model de meeste leden minder gaan betalen voor hun rondjes golf op De Breuninkhof.