Voorlichtingsbijeenkomst - Vragen én Antwoorden

Hieronder vragen die naar aanleiding van de Voorlichtingsbijeenkomst zijn gesteld én de antwoorden.

Als antwoorden al te vinden zijn in onze andere informatiekanalen, zoals de nieuwsbrief, de flyer inzake de tarieven, de veel gestelde vragen etc., dan hebben we deze niet apart in dit document opgenomen.
Vereniging | Club

Komt er een vereniging?
Er is vanaf 2022 geen formele vereniging meer op De Breuninkhof.

Hoe zorgen we voor clubgevoel?
Het clubgevoel komt hopelijk doordat dat iedereen die op De Breuninkhof golft zich daar thuis voelt. En er straks voldoende activiteiten worden georganiseerd (door vrijwilligers) waar golfers aan mee kunnen en willen doen.

HGE heeft ook een eigen club (geen vereniging): De Hollandsche Golfclub. Via deze club wordt de handicapregistratie bij de NGF geregeld, worden de nieuwe golfers opgeleid via ons les- en speelprogramma Golfstart en organiseren we activiteiten.
 
Kan ik meedoen aan wedstrijden als ik geen clublidmaatschap afneem?
Ja, iedereen kan altijd aan alle activiteiten meedoen. Ook als golfers geen lid zijn van De Hollandsche Golfclub.
 
Als ik geen clublidmaatschap afneem, ben ik dan wel via HGE verzekerd?
Om je NGF-pasje (baanpermissie of handicap) in stand te houden, zul je lid moeten zijn van een ‘club’ die aangesloten is bij de NGF; bv De Hollandsche Golfclub, maar dit kan ook ergens anders. Via deze club val je dan onder de NGF-verzekering, dit is een vangnet-verzekering. Dit is niet anders dan vroeger, toen golfers lid waren van de vereniging.
 
Nemen jullie het nu in gebruik zijnde proware computersysteem over?
Vanaf 2022 kunnen leden van de Hollandsche Golfclub werken met de HGC app. Op de website (klik hier) is hier meer over te lezen.
 
Een vereniging heeft een Huishoudelijk Reglement, waar moet HGE | HGC zich aan houden?
Een huishoudelijk reglement (HR) is een nadere uitwerking van de statuten van een vereniging; dit zijn dus regels waar alle leden zich aan zullen moeten houden. Als er geen vereniging is, is er dus geen HR meer.

Op al onze golfbanen gelden Huisregels (klik hier). Dit zijn regels voor al onze bezoekers en golfers; zo zijn de belangrijkste golfregels ook onderdeel van de Huisregels. Daarnaast zijn er Leveringsvoorwaarden voor speelrecht en abonnementen.

De vraag werd gesteld hoe HGE dan verantwoording aflegt. HGE is een exploitant. Golfers zijn de klanten van HGE. Verantwoording afleggen is wat een bestuur van een vereniging aan haar leden doet tijdens een algemene ledenvergadering.
 
Onervaren golfers

In hoeverre laat u echte onervaren golfers toe op de par 72 baan?
In ons opleidingstraject (Golfstart) krijgen beginnende golfers baanpermissie na 6 lessen (verspreid over de tijd) en een verplichte theorieavond.

Wat denkt u te gaan doen aan de zeer slecht nageleefde etiquette in de baan door met name de beginnende golfers? Gaan de nieuwe stewards daarop golfers aanspreken?
Het is altijd maar de vraag wie er zich niet aan bepaalde gedragsregels houdt, waar anderen dan hinder van hebben of waarbij er wellicht schade wordt toegebracht aan de golfbaan.

Wij zijn er geen voorstander van om groepen, zoals beginnende golfers, dan maar te stigmatiseren. Als er een probleem is, kan dit worden gemeld. Wij kunnen in het systeem zien om wie het gaat en hoor en wederhoor toepassen. De realiteit is ook dat sommige mensen (ervaren of minder ervaren golfers) zich soms gewoon niet aan alle regels houden. Helaas. Dit is niet 100% te voorkomen en wordt ook niet altijd gezien door stewards. Wij doen er in ieder geval alles aan om alle golfers die wij opleiden van de goede informatie te voorzien (verplichte theorieavond).
 
Activiteiten

Kunnen we nog wel wedstrijden spelen?
Jazeker. Iedereen die activiteiten wil organiseren kan zich aanmelden voor een plek in de activiteitenkalender van 2022.

Hoe wordt dat geregeld? Hoe worden activiteiten geregeld?
Is er al een agenda voor 2022?

Op de website (klik hier) is informatie te vinden over het aanmelden van activiteiten. Er is nog geen agenda, want de agenda wordt gevuld met activiteiten die golfers aanmelden.

Wat is de rol en positie van stewards en commissies.
Stewards zijn gastheer | gastvrouw van De Breuninkhof (HGE) met als belangrijkste taken:
 • controleren of golfers het recht hebben om te spelen en toezien op het speeltempo, veiligheid en netjes omgaan met de golfbaan.
Er zijn geen formele commissies meer (behalve die van HGE), maar natuurlijk zullen er straks groepjes vrijwilligers zijn die zich richten op een bepaalde activiteit. Dit zou je dus commissies kunnen noemen.

Wat is de rol van vrijwilligers?
Net als voorheen bij de vereniging is iedereen die graag meer op De Breuninkhof wil doen (dan alleen golfen) van harte welkom om ‘iets’ te organiseren of ‘iets’ te doen; als steward, organisator van een activiteit, begeleiden van beginnende golfers, of ….
Competitie
Voorwaarden competitie en kosten?

Onze uitgangspunten:
 • Competitie wordt zoveel mogelijk gefaciliteerd, maar er is wel een maximum aan het aantal teams dat per jaar mee kan doen, om de golfbaan ook toegankelijk te houden voor andere golfers.
 • Net als andere rondes, betalen competitiespelers voor het gebruik van de baan. Dit betekent dat het ontvangende team van De Breuninkhof betaalt voor het gebruik van hun gasten. Zij spelen zelf ook weer zonder betaling op de golfbanen van de andere competitieteams.
 • De rondes van de gasten van de competitiespelers kunnen tegen een extra gereduceerd tarief van € 15 per 9 holes worden afgenomen.
 • Gasten mogen voorspelen tegen het standaard gereduceerd tarief.
 • De exploitant zal op de dag buffertijden (voor eigen rekening) inzetten voor en na de starts van de teams.
 • Het ontvangende team is verantwoordelijk voor een goede doorstroming in de baan. De exploitant zal de verantwoordelijke personen faciliteren om dit goed te kunnen vaststellen en reguleren, b.v. met buggy’s of scooters. 

Stel een poule heeft 5 teams, dit betekent dan dat de gastspelers bestaan uit 4 teams van 6 spelers.
Afhankelijk van het aantal rondes dat wordt gespeeld bij de competitie, zullen de ontvangende golfers een aantal greenfees voor 9 holes rondes voor hun gasten moeten afrekenen. Dit zijn dan de rondes die zij zonder betaling op andere golfbanen kunnen spelen.

Bijv:
 • 36-holes competitie: 4 rondes voor 24 gasten (6 x 4) = 96 rondes (van 9 holes)
  Per persoon (deelnemende competitiespelers) is dit 16 rondes (EUR 240 pp)
 • 18-holes competitie: 2 rondes voor 24 gasten = 48 rondes (van 9 holes)
  Per persoon (deelnemende competitiespelers) is dit 8 rondes (EUR 120 pp)
Tarieven

Wanneer speel je in een daluur?
Je speelt in een daluur, als je in een daluur start met je ronde van 9 of 18 holes. Wanneer bij het spelen van 18 holes je tweede lus (tweede 9 holes) buiten een daluur start, valt deze tweede lus toch gewoon onder het dalurentarief. Het gaat om de starttijd van je (totaal) ronde golf.

Kan er bij elke speelrechtovereenkomst onbeperkt gebruik worden gemaakt van de driving range?
Onze oefenfaciliteiten zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Er zijn alleen kosten verbonden aan de ballen op de driving range.

Zijn rondes op alle banen van HGE te spelen?
De 2 greenfee’s die golfers krijgen bij het lidmaatschap van de Hollandsche Golfclub kunnen inderdaad op alle HGE-golfbanen worden gebruikt.

Voor het speelrecht geldt dat we inderdaad bezig zijn om een HGE-speelrecht op te zetten. Dit betekent dan natuurlijk wel dat dit speelrecht qua prijsniveau gelijk moet zijn aan onze duurste golfbaan. Als hier meer over bekend is, zullen we dit op onze website zetten en via nieuwsbrief communiceren.
 
Ontvang je bij gebruik van een 'normaal' speelrecht bij daluur restitutie? Bijvoorbeeld op je horecakaart.
Nee.

Diverse vragen | opmerkingen over de speelrechten.
Onze uitgangspunten:
 • Iedereen betaalt voor eigen gebruik.
 • Wie meer afneemt, betaalt minder per ronde.
 • Wie vooraf afneemt en risico van niet-spelen draagt, betaalt minder per ronde.
 • Rondes golf minimaal tegen kostprijs; met als uitzondering grote afname met hoge eigen risico van niet-spelen. 
Op de website is hier meer over te lezen (klik hier) bij ‘Onze kijk op golf’ (de knelpunten onderaan) en ‘Nieuw tariefmodel’.

Krijg je geld terug als je door ziekte of overlijden geen gebruik maakt van het speelrecht?
In de ‘Leveringsvoorwaarden voor speelrecht en abonnementen’ staat wanneer er recht is op restitutie; natuurlijk is dit bij overlijden. Voor ander situaties geldt dat het risico van niet-spelen een belangrijke korting is die wordt gegeven op de rondes in de speelrechten. Zodra er restitutie zou zijn bij niet-spelen, kan het niet anders dan dat ronde-prijzen steeds meer de kostprijs (plus marge) zullen benaderen. In uitzonderlijke gevallen kan een verzoek worden ingediend bij de commissie sponsoring: commissiesponsoring@hgegolf.nl

Maar aangezien ons motto is dat iedereen gelijk is, zijn uitzonderingen erg schaars. Als een regel oneerlijk is, dan zullen we deze immers voor iedereen moeten aanpassen.
 
Hoe gaat HGE om met het eventueel annuleren van een gereserveerde ronde? Tot welk tijdstip kan worden geannuleerd zonder dat de ronde van het speelrecht wordt "afgeboekt"?
De reserverings- en annuleringsregels zijn te vinden op onze website (klik hier). Vooralsnog worden er bij annuleringen geen rondes afgeboekt, maar dit zou wel kunnen als er onzorgvuldig met starttijden en annuleringen wordt omgegaan. Er zal dan altijd eerst een schriftelijke waarschuwing worden gestuurd.
 
Kun je restitutie van je ‘tikkies’ ontvangen bij afgelaste wedstrijden?
Bijvoorbeeld: halverwege een 18-holes wedstrijd wordt de wedstrijd wegens onweer en zware stortbuien, waardoor de baan onbespeelbaar is geworden, afgelast. Alle flights zijn al gestart. De eerste flight staat op hole 9. Ontvangen de deelnemers dan hun 2 tikkies terug?
 
Als golfers zijn gestart aan een ronde dan is er in principe geen recht op restitutie als een ronde (om wat voor reden dan ook) niet wordt afgemaakt. Er zijn altijd uitzonderingen, maar deze zijn uitzonderlijk.
 
Overige vragen

Bij eventueel beëindigen van het lidmaatschap, moeten we dan opzeggen?
Voor verenigingen gelden andere regels dan voor andere entiteiten. Een vereniging kan een lidmaatschap stilzwijgend verlengen en daarom is het altijd nodig tijdig op te zeggen. Maar in dit geval geldt dat de vereniging wordt opgeheven. Opzeggen zal dan niet nodig zijn.
 
Voor het speelrecht voor 2022 geldt dat dit pas ingaat als golfers hier expliciet een keuze hebben gemaakt en deze keuze zelf (via inschrijfformulier) hebben aangemeld.
 
Wat gebeurt er met de positieve bartegoeden welk nog op de kaart staan?
Deze worden niet teruggestort, maar kunnen gewoon nog worden gebruikt. Ook als golfers geen lid meer zijn of geen speelrecht afnemen.