fbpx

Ik word graag lid van Golfbaan de Breuninkhof:

PAR 72 (grote baan)
PAR 54 (kleine baan)
SPEELRECHT GROTE BAAN:
Speelrecht PAR72 jeugd t/m 16 jaar
Speelrecht PAR72 jeugd 17 t/m 20 jaar
Speelrecht PAR72 student 21 t/m 25 jaar
Speelrecht PAR72 volwassenen 21 jaar en ouder

SPEELRECHT KLEINE BAAN:
Speelrecht PAR54 jeugd t/m 16 jaar
Speelrecht PAR54 jeugd 17 t/m 20 jaar
Speelrecht PAR54 student 21 t/m 25 jaar
Speelrecht PAR54 volwassenen 21 jaar en ouder

VERENIGING:
Lidmaatschap + NGF registratie PAR72 (grote baan) 4-16 jaar
Lidmaatschap + NGF registratie PAR72 (grote baan) 17-20 jaarLidmaatschap + NGF registratie PAR72 (grote baan) 21 jaar e.o.
Lidmaatschap + NGF registratie PAR54 (kleine baan) 4-16 jaar
Lidmaatschap + NGF registratie PAR54 (kleine baan) 17-20 jaar
Lidmaatschap + NGF registratie PAR54 (kleine baan) 21 jaar e.o.

* Contributie studenten:
Voor studenten in de categorie Jeugd 19 t/m 25 jaar geldt een speciale contributie. Zij moeten daarvoor ieder jaar voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar een kopie van een geldige studentenkaart of een inschrijving bij een onderwijsinstelling inleveren bij het management. Voorwaarde is ook dat er een van een van de ouders een lidmaatschap heeft bij Golfbaan de Breuninkhof.

Wat wordt er met uw gegevens gedaan? Uw gegevens worden verstrekt aan:
Golfclub de Breuninkhof en alleen aan de functionarissen die de gegevens nodig hebben voor het laten functioneren van de vereniging.
Golfbaan de Breuninkhof voor administratieve en facturatie doeleinden als u ook speelrecht heeft.
Aan de NGF voor lidmaatschap, verzekering en administratieve doeleinden.
Uw gegevens worden bewaard tot en met 6 maanden na beëindiging van uw lidmaatschap. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wij gaan akkoord met het maken van foto’s/video’s van ons kind(eren).