Reserveren | Annuleren

Een golfbaan heeft elke dag een beperkt aantal starttijden voor golfers (starts). Het is de verantwoordelijkheid van elke golfer om zorgvuldig met het reserveren (en annuleren) van deze starttijden om te gaan. Reserveringen die niet tot echte starts leiden verminderen immers de mogelijkheid van andere golfers om te kunnen reserveren en veroorzaken onnodig omzetderving bij het golfpark. Als golfpark gaan we uit van goede bedoelingen en overmacht (bij annuleringen). Sancties, bij onzorgvuldig omgaan met starttijden, volgen dan ook pas na een schriftelijke waarschuwing en wanneer een golfer andere golfers en het golfpark blijft benadelen.
 
RESERVEREN

Starttijden
  • Het reserveren van starttijden kan telefonisch (via de receptie: 0571 - 261 955) of online (klik hier).
  • Per persoon kunnen maximaal 3 starttijden worden gereserveerd, voor de komende 7 dagen.
  • Voor de aanvang van een golfronde dient een golfer zich altijd aan te melden bij de receptie.
Handicarts
  • Handicarts kunnen telefonisch (via de receptie: 0571 - 261 955) worden gereserveerd. 
 
ANNULEREN
 
Annuleringen
  • Starttijden kunnen telefonisch (via de receptie: 0571 - 261 955) of per email (klik hier) worden geannuleerd.
  • Annulering van starttijden, na 12 uur 's middags op de dag voorafgaand aan de dag van de geboekte golfronde (de starttijd), dient altijd telefonisch (via de receptie: 0571 - 261 955) te gebeuren.
No shows
  • Het niet aanmelden bij de receptie voor aanvang van een golfronde is een ‘no show’.
  • Het niet correct annuleren van een golfronde wordt beschouwd als een ’no show’.
Sancties
Als het golfpark van mening is dat een golfer onzorgvuldig omgaat met het reserveren en annuleren van starttijden, wat o.a. kan blijken uit no shows en het aantal annuleringen, dan kunnen (na een schriftelijke waarschuwing) o.a. de volgende sancties worden doorgevoerd:
  • No shows worden beschouwd als een ‘gespeelde ronde’ en bij speelrechten met beperkt aantal rondes afgeboekt als ‘gespeelde ronde’.
  • No shows bij golfers met een onbeperkt speelrecht worden voor EUR 10 per ronde van 9 holes in rekening gebracht.