Stewards


Tijdens het spelen op De Breuninkhof kan het zijn dat je dames en heren tegenkomt die niet spelen maar wel in een buggy door de baan rijden: de stewards.

Omdat niet iedereen bekend is met de taken van steward geven wij je in een notendop graag de volgende toelichting:
  • De steward is aangesteld om het golfplezier van alle gebruikers te bevorderen.
  • De steward treedt op als gastvrouw/gastheer van leden en gastspelers en mag daarbij corrigerend optreden indien de situatie dit nodig maakt.
  • De steward is geen politieagent, maar haar of zijn aanwijzingen moeten wel worden opgevolgd.
  • Een steward zal er dus op letten dat alle gebruikers van de baan hun sport op een goede sportieve wijze kunnen beoefenen.
Dit betekent dat de steward let op naleving van de regels, met name de etiquetteregels, met betrekking tot het gebruik van de baan. Denk daarbij bijv. aan:
  • Handhaven van de veiligheid van spelers en toeschouwers op en rond de baan.
  • Voorkomen van hinder van en door spelers in de baan.
  • Toezien dat het speeltempo in de baan niet te laag wordt en voorkomen, of tenminste beperken, van wachttijden.
  • Voorkomen dat schade aan de baan wordt toegebracht.
  • Toezien dat alleen speelgerechtigde spelers in de baan zijn.
  • Toezien op voorschriften met betrekking tot gebruik van buggy’s, scooters, trolley’s en draagtassen.