Plaatselijke regelsKleine baan, Par 3

ALGEMENE INFORMATIE
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang op spelers in de baan. Spelers moeten wachten op een teken, voordat zij het spel in de richting van het personeel voortzetten.
 • Je mag niet met driving range ballen in de baan spelen.
 • Niet vissen naar ballen, leg plaggen terug, repareer pitchmarks op de green, hark de bunker na gebruik aan en leg de hark buiten de bunker.
 • Er mag niet met trolleys, buggy’s en golfscooters tussen greens en bunkers gereden worden.
PLAATSELIJKE REGELS
 • Buiten de baan (out of bounds) is aangegeven door de afrastering rond de baan of door palen met witte kop.
 • Daar waar de baan gescheiden wordt door de openbare weg, geldt “buiten de baan” voor de weg en het hele baangedeelte achter de weg.
 • Alle afstandspalen op de baan zijn vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1b.
 • GUR gedefinieerd door een blauwe lijn of blauwe paaltjes is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1f.
STRAF VOOR OVERTREDING VAN PLAATSELIJKE REGELS
 • Algemene straf.

Grote baan, Par 3 | 4 | 5
 
PLAATSELIJKE REGELS
 • Buiten de baan (out of bounds) is aangegeven door de afrastering rond de baan of door palen met witte kop.
 • Daar waar de baan gescheiden wordt door de openbare weg, geldt “buiten de baan” voor de weg en het hele baangedeelte achter de weg.
 • Alle afstandspalen op de baan zijn vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1b.
 • GUR gedefinieerd door een blauwe lijn of blauwe paaltjes is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1f.
 • Als een bal op het pad naast de green op hole 9/18 ligt of het pad een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan mag de speler zonder straf: ontwijken volgens Regel 16.1b of als een extra mogelijkheid in de droppingzone droppen naast de hindernis voor de green.
 • Een vast obstakel in het algemene gebied, dat op de speellijn binnen 2 clublengten van de green en binnen 2 clublengten van de bal ligt, mag zonder straf worden ontweken volgens regel 16.1.b.
STRAF VOOR OVERTREDING VAN PLAATSELIJKE REGELS
 • Algemene straf.
 

 
Tijdelijke plaatselijke regels

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS

Plaatsen
(Dit geldt voor de periode tussen 1 november en 30 april)

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Rode palen met groene koppen
Rode palen met groene koppen zijn een verboden speelzone. Als een bal binnen deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1e. Indien de stand of voorgenomen swing wordt belemmerd door de rode palen, de hindernis ontwijken volgens regel 16.1b.
 
Tijdelijke regels Eikenprocessierups

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS EIKENPROCESSIERUPS

Indien een bal binnen 5 meter van een Eikenprocessierupsennest ligt mag de speler de situatie ontwijken volgens regel 16.2b.