Tijdelijke plaatselijke regelsKleine baan, Par 3
 • Buiten de baan (out of bounds) is aangegeven door de afrastering rond de baan of door palen met witte kop.
 • Daar waar de baan gescheiden wordt door de openbare weg, geldt “buiten de baan” voor de weg en het hele baangedeelte achter de weg.
 • GUR gedefinieerd door een blauwe lijn of blauwe paaltjes is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1f.
 • Een vast obstakel in het algemene gebied, dat op de speellijn binnen 2 clublengten van de green en binnen 2 clublengten van de bal ligt, mag zonder straf worden ontweken volgens regel 16.1.b.
 • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Grote baan, Par 3 | 4 | 5
 • Het gebied binnen de hindernis gemarkeerd door rode palen met groene koppen op hole 1/10 is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1 e. Indien de stand of voorgenomen swing wordt belemmerd de hindernis ontwijken volgens regel 16.1b.
 • Buiten de baan (out of bounds) is aangegeven door de afrastering rond de baan of door palen met witte kop.
 • Daar waar de baan gescheiden wordt door de openbare weg, geldt “buiten de baan” voor de weg en het hele baangedeelte achter de weg.
 • Alle afstandspalen op de baan zijn vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1b.
 • GUR gedefinieerd door een blauwe lijn of blauwe paaltjes is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1f.
 • Als een bal op het pad naast de green op hole 9/18 ligt of het pad een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan mag de speler zonder straf: o ontwijken volgens Regel 16.1b. of als een extra mogelijkheid o in de droppingzone droppen naast de hindernis voor de green.
 • Een vast obstakel in het algemene gebied, dat op de speellijn binnen 2 clublengten van de green en binnen 2 clublengten van de bal ligt, mag zonder straf worden ontweken volgens regel 16.1.b.
 • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.
Tijdelijke regels coronamaatregelen

Grote baan én kleine baan

De maatregelen in verband met de coronacrisis kunnen worden versoepeld. Zo kunnen de harken weer worden gebruikt en is het weer toegestaan om de vlaggenstok aan te raken en uit de hole te halen.

We willen al onze golfers er wel op wijzen dat er een klein besmettingsrisico is bij het aanraken van materialen, zoals b.v. harken en vlaggenstokken. Was dus regelmatig je handen of gebruik ontsmettingsmiddelen.

Scorekaarten
 • Scorekaarten worden niet uitgewisseld.
 • Spelers noteren hun eigen holescores op de scorekaart.
 • Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart accordeert; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet.
H&R Commissies
Juni 2021
 
Tijdelijke regels Eikenprocessierups

Grote baan én kleine baan
 • Indien uw bal binnen 5 meter van een Eikenprocessierupsennest ligt mag u de situatie ontwijken volgens regel 16.2b.