Snoeien doet groeien

05-03-2024

Begin 2023 was er door onze greenkeepers een begin gemaakt met het wegwerken van de achterstand in het beplantingsbeheer. Na een selectieronde door een expert, werden diverse bomen verwijderd en werd struweel kort gezet.

Fase 2 van dit plan van aanpak is recent uitgevoerd.

Opnieuw zijn veel struiken en bomen kort gezet of verwijderd. Het snoeiafval wordt binnenkort versnipperd en de stronken zullen worden weg gefreesd. De ruimte die ontstaat tussen de beplanting maakt het mogelijk om de stukken op te nemen in het reguliere maairegime. Veel plekken worden daardoor speelbaar en dat maakt de baan eerlijker en dus leuker om te spelen. Tevens krijgen licht en lucht vrijer spel op de baan en dat is weer goed voor de grasgroei!
Snoeien doet groeien

« Terug